Dinosauriebajs, dyngbaggar och regnskog – följ hur forskarna studerar arters utveckling och hoten mot mångfalden

Datum: 2023-11-28

Tid: 12:30 - 16:00

Adress: Stockholms universitet

Lokal: Aula Magna

Dinosauriebajs, dyngbaggar och regnskog – följ hur forskarna studerar arters utveckling och hoten mot mångfalden

Skolevenemang:

Välkommen till en spännande dag med målet att orientera gymnasieelever om nya forskningsresultat inom biologisk mångfald och evolution! Föredrag av ledande svenska forskare varvas med interaktiva moment och dagen avslutas med en paneldiskussion där eleverna får ställa frågor. Den nya skriften “Vetenskapen säger – om biologisk mångfald och evolution” framtagen av Kungl. Vetenskapsakademien och Natur & Kultur delas ut till alla elever på plats.

Program och mer information>

Evenemanget är kostnadsfritt. Anmälan görs senast den 22 september till: gymnasiedag@kva.se

Endast skolor kan anmäla sig till detta evenemang.

Evenemanget finansieras med stöd från Natur & Kultur.

Bild: Adobe Stock Photos

Vetenskapsakademien fotograferar och filmar under ett flertal av sina evenemang. Foto- och videomaterial kommer att behandlas av Akademien och lämnas till tredje part för bearbetning. Materialet kan också komma att användas i kommande kommunikation för att informera om Akademiens verksamhet i någon av Akademiens digitala och/eller tryckta kanaler. Om du inte samtycker till detta eller har frågor angående vår behandling av personuppgifter kan du kontakta oss per telefon 08-673 95 00, eller e-post gdpr@kva.se

Läs mer om hur Akademien behandlar dina personuppgifter

Kontakt: Peter Brandén
E-post: program@kva.se