Lärarprisen

Varje år delar Vetenskapsakademien ut fyra priser till lärare som genom entusiasm, nya idéer och engagerande arbete väcker elevers intresse för några av ämnena matematik, fysik, kemi, biologi, naturkunskap och NO. Ingvar Lindqvistpriset har fått sitt namn efter Akademiens tidigare preses Ingvar Lindqvist, som tog initiativ till flera akademiaktiviteter med syfte att visa på lärarnas viktiga roll i samhället. Priset finansieras av Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond.