Wallenberg Academy Fellows

Wallenberg Academy Fellows är ett unikt karriärprogram där de mest lovande unga forskarna inom alla ämnesområden får resurser för att långsiktigt utveckla sin verksamhet. Programmet skapades av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse i nära samarbete med fem kungliga akademier och 16 svenska universitet.

Målsättningen med karriärprogrammet och den långsiktiga finansieringen är att ge de mest lovande unga forskarna en arbetssituation som medger fokus på forskning och möjlighet att angripa svåra och långsiktiga forskningsfrågor.

Mentorskap

Som en del i satsningen har stiftelsen, i samarbete med fem akademier, skapat mentorprogram som ger stöd för forskarnas vetenskapliga utveckling och för innovation. Detta ger en möjlighet att utveckla de kompetenser och kontaktnät som krävs för att leda framgångsrika forskningsmiljöer.

Vem nominerar?

Svenska universitet och högskolor inbjuds att nominera kandidater till Wallenberg Academy Fellows. Nomineringarna utvärderas av grupper sammansatta av ledamöter från Kungl. IngenjörsvetenskapsakademienKungl. Skogs- och lantbruksakademien, Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Vitterhetsakademien samt Svenska Akademien. Utvärderingsgrupperna presenterar de mest lovande kandidaterna för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, som sedan gör det slutliga urvalet av 25–30 forskare.

Progammet startade 2012 och utlysningar sker sedan 2017 vartannat år. Anslaget uppgår till mellan 5 och 15 miljoner kronor per forskare under fem år beroende på ämnesområde. För de forskare som utsetts till Wallenberg Academy Fellows och har fått medel för en första period finns det därefter möjlighet att ansöka om ytterligare fem års finansiering.

Vem kan nomineras?

Programmet är öppet för forskare inom samtliga vetenskapliga discipliner; medicin, teknik, naturvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora/religionsvetenskap, liksom i gränssnitten däremellan.

Pressmeddelanden med listor över vilka som utsetts till Wallenberg Academy Fellows