Trettio unga forskare utnämns som första Wallenberg Academy Fellows

Wallenberg Academy Fellows är den enskilt största privata satsningen på unga forskare i Sverige. Det är ett nytt karriärprogram som riktar sig till unga lovande forskare inom alla vetenskapsområden. Förutom att ge de främsta unga forskarna en långsiktig finansiering, som innebär att de kan koncentrera sig på sin forskning, bidrar programmet till en ökad internationalisering av den svenska forskningsmiljön.

Det är mycket glädjande att nu få tillkännage de första Wallenberg Academy Fellows. Programmet, som är Wallenbergstiftelsens största satsning hittills, är en långsiktig satsning vid våra universitet på unga lovande forskare både från Sverige och utlandet, säger Peter Wallenberg Jr, vice ordförande för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

De utnämnda forskarna är:

Humaniora

Per Axelsson, Dr, Umeå universitet; Helen Frowe, Dr, Stockholms universitet

Medicin

Marie Carlén, Dr, Karolinska Institutet; Felipe Cava, Dr, Umeå universitet; David Engblom, Docent, Linköpings universitet; Johan Malmström, Dr, Lunds universitet; Björn Nilsson, Dr, Lunds universitet; Mia Phillipson, Docent, Uppsala universitet; Gilad Silberberg, Docent, Karolinska Institutet; Camilla Svensson, Dr, Karolinska Institutet

Naturvetenskap

Robert Berman, Dr, Chalmers tekniska högskola; Jan Conrad, Professor, Stockholms universitet; Kimberly Dick Thelander, Docent, Lunds universitet; Ellen Dorrepaal, Dr, Umeå universitet; Damian Dowling, Dr, Uppsala universitet; David Drew, Dr, Stockholms universitet; Johan Elf, Docent, Uppsala universitet; Martin Högbom, Docent, Stockholms universitet; Anders Johansen, Dr, Lunds universitet; Kirsten Kraiberg Knudsen, Dr, Chalmers tekniska högskola; Johanna Rosén, Docent, Linköpings universitet; Tobias Uller, Dr, Lunds universitet

Samhällsvetenskap

Gustaf Gredebäck, Professor, Uppsala universitet; Johan Lundström, Dr, Karolinska Institutet; Mikko Myrskylä, Dr, Stockholms universitet; Johan Walden, Docent, Handelshögskolan i Stockholm

Teknikvetenskap

Natasha Devroye, Dr, Kungliga Tekniska högskolan; Michael Malkoch, Docent, Kungliga Tekniska högskolan; Rafael Pass, Docent, Kungliga Tekniska högskolan; Charlotte Platzer Björkman, Docent, Uppsala universitet.

Forskarna i Wallenberg Academy Fellows har rekryterats i en process som bidrar till ökad konkurrens och mobilitet för forskare i ett unikt samarbete mellan universitet, akademier och finansiär. Initiativet innefattar också ett mentorprogram för de deltagande forskarna.

– Om vi ska främja tillväxten av framtidens forskningsledare kan jag inte se ett bättre sätt. Omfattningen och utformningen av karriärprogrammet är något helt nytt. Akademierna är mycket stolta och glada över att ha bidragit i tillblivelsen av Wallenberg Academy Fellows, säger Staffan Normark, ständig sekreterare vid Kungl. Vetenskapsakademien (KVA).

Fem av de kungliga akademierna ansvarar för att inom ramen för programmet tillsätta utvärderingsgrupperna. Dessutom ansvarar akademierna för ett femårigt mentorskapsprogram. Programmet syftar till att stärka forskarna i deras vetenskapliga ledarskap och ge dem kunskaper och erfarenheter för att bättre kunna nyttiggöra forskningsresultat.

– Vi är oerhört glada över den insats som Knut och Alice Wallenbergs stiftelse gör för att långsiktigt stärka svensk forskning. Genom mentorskapsprogrammet, som i sig är unikt, vill vi verka för kunskapsöverföring från akademiernas ledamöter till en yngre generation forskare, säger professor Björn O. Nilsson, verkställande direktör på IVA.

Spännvidden på ämnesområdena är stor; från forskning om ursprungsbefolkningar till studier om hjärnans utveckling och planeternas uppkomst.

Av de 126 forskare som universiteten nominerade var 41 verksamma vid utländska lärosäten. Bland de 30 forskare som nu erbjuds att bli Wallenberg Academy Fellows finns tio forskare som kommer från universitet utanför Sverige.

– Jag är, liksom de externa utvärderarna, väldigt imponerad över den forskningskvalitet som de nominerade uppvisat i sina ansökningar. Det inger hopp om svensk forsknings framtid, säger Göran Sandberg, verkställande ledamot vid Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Anslaget som följer med utnämningen Wallenberg Academy Fellow uppgår till totalt mellan 5 och 7,5 miljoner kronor per forskare under fem år. Efter den första periodens slut kommer forskarna att ha möjlighet att söka stöd till ytterligare fem års finansiering.

Bakgrund

Programmet har inrättats av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse i nära samarbete med fem kungliga akademier och 16 svenska universitet. Universiteten nominerar forskare till programmet, akademierna utvärderar kandidaterna och presenterar de mest lovande forskarna för Wallenbergstiftelsen, som sedan gör det slutliga urvalet. Därefter tar universiteten långsiktigt ansvar för de utvalda forskarnas verksamhet.

Wallenberg Academy Fellows är Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses största satsning någonsin. Programmet är tänkt att omfatta en satsning på upp till 125 unga forskare under perioden 2012 till 2016 – ett totalt möjligt anslag om 1,2 miljarder kronor.

Dokument

Kontakt

Peter Wallenberg Jr
Vice ordförande
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
Tel: 08-54501780

Göran Sandberg
Verkställande ledamot
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
Tel: 08-54501780

Björn O. Nilsson
VD
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien
Tel: 08-7912972
E-post: bjorn.o.nilsson@iva.se

Staffan Normark
Ständig sekreterare
Kungl. Vetenskapsakademien
Tel: 08-6739502, 
072-7357947
staffan.normark@kva.se

Annika Moberg
Presskontakt
Kungl. Vetenskapsakademien
Tel: 08-6739522, 
070-6739690
annika.moberg@kva.se

Joakim Rådström
Pressansvarig
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien
Tel: 08-7912939, 
073-6567617
joakim.radstrom@iva.se

Mer information

Wallenberg Academy Fellows webbplats