Wallenberg Academy Fellows tar sig an framtidens forskningsfrågor

I år har 31 yngre forskare utsetts till Wallenberg Academy Fellows av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Anslaget innebär att de får finansiering för fem år framåt och möjlighet att ta del av ett unikt mentorsprogram.

Collage med Wallenberg Academy Fellows 2023
Collage: Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Foto: Patrik Lundin

Kan datorer i framtiden drivas enbart av ljus? Skulle det vara möjligt för människor att läka sina hjärtan på samma sätt som revbenssalamandrar? Hur formas och utvecklas dvärggalaxer och hur ska vi bli bättre på att bedöma sannolikheten för risker i samband med katastrofer? Det är några av de forskningsfrågor som årets Wallenberg Academy Fellows vill ägna sig åt.

– Det är glädjande att se vilken bredd forskningen har och vilken hög klass det är på ansökningarna samt att de sökande kommer från så vitt skilda bakgrunder. Det handlar både om unga forskare som redan finns vid svenska universitet och utländska forskare som rekryteras hit, berättar Peter Wallenberg Jr, ordförande Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Kungl. Vetenskapsakademiens ledamöter bistår Stiftelsen genom att granska ansökningarna och hjälpa till med urvalet. Akademien håller också i det mentorsprogram som de utvalda forskarna får delta i.

– Det är väldigt roligt för oss att på det här sättet få ta del av de spännande projekt som planeras och bidra genom att identifiera dem som har störst potential. Att Akademien sedan även får vara med och vägleda dessa yngre forskare i deras karriärer genom mentorsprogrammet är verkligen stimulerande, säger Hans Ellegren, ständig sekreterare i Kungl. Vetenskapsakademien.

Anslaget utlystes för första gången 2012 efter att programmet inrättats i samarbete med de kungliga akademierna och 16 svenska universitet. Beroende på ämnesområde omfattar anslaget mellan 6,5 och 15,6 miljoner kronor per forskare under fem år. Efter den första periodens slut finns möjlighet att söka ytterligare fem års finansiering. Anslaget rymmer forskning inom såväl naturvetenskap, medicin, teknik och humaniora som samhällsvetenskap. I och med årets kull har 261 unga forskare, varav 46 procent kvinnor, utsetts till Wallenberg Academy Fellows.

2023 års Wallenberg Academy Fellows:

(I de fall det nominerande universitetet skiljer sig från forskarens nuvarande universitet återfinns det nominerande universitetet inom parentes)

Naturvetenskap

Dr Jessica Stephenson, University of Pittsburgh, USA (Stockholms universitet)
Dr Andrea ScottiInstitute of Physical Chemistry, RWTH, Aachen, Tyskland (Lunds universitet)
Dr Georgia Panopoulou, University of Cyprus, Cypern (Chalmers tekniska högskola)
Dr Azadeh Fattahi, Durham University, Storbritannien (Stockholms universitet)
Dr Thomas Nordlander, Australian National University, Weston Creek, Australien (Uppsala universitet)
Dr Ruth Pöttgen, Lunds universitet
Dr Foivos Perakis, Stockholms universitet
Dr Susanna F. de Rezende, Lunds universitet
Dr Birgit Wild, Stockholms universitet
Dr Matthias Geilhufe, Chalmers tekniska högskola
Dr Ilaria Piazza, Berlin Institute of Medical System Biology, Tyskland (Stockholms universitet)
Dr André Mateus, Umeå universitet
Dr Courtney Stairs, Lunds universitet

Medicin

Dr Hugo Zeberg, Karolinska Institutet och och Max-Planck-institutet för evolutionär antropologi, Leipzig, Tyskland
Dr Alessandro Furlan, Karolinska Institutet
Dr Niklas Mejhert, Karolinska Institutet
Dr Stefanos Stagkourakis, California Institute of Technology, USA (Karolinska Institutet)
Dr Elif Eroglu, Karolinska Institutet
Dr Xingqi Chen, Uppsala universitet

Teknik

Dr André Teixeira, Uppsala universitet
Dr Mika Sipponen, Stockholms universitet
Dr Olaf Hartig, Linköpings universitet
Dr Nicolò Maccaferri, Umeå universitet
Dr Alexander Gillet, University of Cambridge, Storbritannien (Linköpings universitet)
Dr Julia Wiktor, Chalmers tekniska högskola

Humaniora

Professor Orri Stefánsson, Stockholms universitet och Swedish Collegium for Advanced Study
Dr Mateja Hajdinjak, Max-Planck-institutet för evolutionär antropologi, Leipzig, Tyskland (Stockholms universitet)

Samhällsvetenskap

Dr Jacob Nyrup, Universitetet i Oslo, Norge (Göteborgs universitet)
Dr Gaia Olivo, Göteborgs universitet
Dr Julia Zulver, Universidad Nacional Autónoma de México och Oxford University, Storbritannien (Försvarshögskolan)
Dr Moa Lidén, University College London, Storbritannien (Uppsala universitet)

Presentationer av varje enskild forskares forskning och pressbilder finns på:
https://kaw.wallenberg.org/wallenberg-academy-fellows

Pressbilder
https://mediabank.wallenberg.org/search/bilder

Kontakt:

Peter Wallenberg Jr, ordförande, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
08-545 017 80
kaw@kaw.se

Göran Sandberg, verkställande ledamot, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
08-545 017 80
kaw@kaw.se

Hans Ellegren, ständig sekreterare, Kungl. Vetenskapsakademien
08-673 95 03
hans.ellegren@kva.se

Eva Nevelius, pressansvarig, Kungl. Vetenskapsakademien
070-878 67 63
eva.nevelius@kva.se