De blir årets Wallenberg Academy Fellows

Sveriges största privata satsning på unga forskare fortsätter med 29 nya Wallenberg Academy Fellows. Programmet finansieras av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse med målsättningen att ge unga forskare möjligheten att ta sig an svåra och långsiktiga forskningsfrågor.

Forskningsprogrammet stödjer några av landets, och världens, mest lovande forskare inom medicin, naturvetenskap, teknik, humaniora och samhällsvetenskap.

Årets Academy Fellows forskar inom en rad framtidsområden. Ett exempel är ”DNA-origami” där man med hjälp av den genetiska koden styr hur DNA-molekyler ska vecka sig. Ett annat handlar om att skapa sensorer inbäddade i kläder för att kunna övervaka vår hälsa.

– Det är alltid lika intressant och fascinerande att ta del av de unga forskarnas planer som efter det omfattade peer-review-förfarandet presenteras. Satsningen är nu inne på det tredje året och i och med denna omgång har 92 Fellows utsetts, säger Peter Wallenberg Jr, vice ordförande för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Samtliga Wallenberg Academy Fellows deltar i ett mentorskapsprogram som syftar till att stärka dem i deras vetenskapliga ledarskap samt att ge dem kunskaper och erfarenheter för att bättre kunna nyttiggöra forskningsresultat. Genom programmets internationella inslag bidrar det även till en ökad internationalisering av den svenska forskningsmiljön. Programmet uppfyller på så vis flera av de kriterier som efterfrågats för att öka den svenska forskningens konkurrenskraft.

Wallenberg Academy Fellows 2014

(I de fall det nominerande universitetet skiljer sig från forskarens nuvarande universitet återfinns det nominerande universitetet inom parantes)

Humaniora

Docent Patricia Mindus, Uppsala universitet
Docent Mikael Roll, Lunds universitet
Docent Joakim Sandberg, Göteborgs universitet

Medicin

Dr Yenan Bryceson, Karolinska Institutet
Dr Pekka Katajisto, University of Helsinki (Karolinska Institutet)
Dr Edmund Loh, University of Oxford (Karolinska Institutet)
Dr Jenny Mjösberg, Karolinska Institutet (Linköpings universitet)
Dr Robert Månsson, Karolinska Institutet
Dr Peder Olofsson, Feinstein Institute for Medical Research (Karolinska Institutet)
Dr Eduardo Villablanca, Broad Institute (Karolinska Institutet)

Naturvetenskap

Docent Alexandre Antonelli, Göteborgs universitet
Docent Annica Black-Schaffer, Uppsala universitet
Dr Sebastian Deindl, Harvard University (Uppsala universitet)
Dr Matthew Hayes, Stockholms universitet
Docent Simone Immler, Uppsala universitet
Dr Jonas Larson, Stockholms universitet
Dr Olle Lundh, Lunds universitet
Dr Johan Nilsson, Göteborgs universitet
Docent Fredrik Viklund, Uppsala universitet (KTH)

Samhällsvetenskap

Docent Kerstin Enflo, Lunds universitet
Docent Lisa Hultman, Uppsala universitet
Docent Jessica Körning Ljungberg, Umeå universitet
Dr Andreas Olsson, Karolinska Institutet
Docent Johanna Wallenius, Handelshögskolan i Stockholm

Teknikvetenskap

Dr Paul Erhart, Chalmers tekniska högskola
Docent Björn Högberg, Karolinska Institutet
Docent Laura Kovács, Chalmers tekniska högskola
Docent Kasper Moth-Poulsen, Chalmers tekniska högskola
Docent Christian Müller, Chalmers tekniska högskola

Läs mer om den forskning de nya Wallenberg Academy Fellows bedriver på
stiftelsens webbplats.

Fem års finansiering kan bli tio år

Wallenberg Academy Fellows har initierats i nära samarbete med Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Kungl. Vitterhetsakademien samt Svenska Akademien.

Anslaget uppgår till totalt mellan 5 och 9 miljoner kronor per forskare under fem år beroende på ämnesområde. Efter den första periodens slut kommer forskarna att ha möjlighet att söka stöd för ytterligare fem års finansiering.

– Det här är det viktigaste programmet vi har i Sverige för att stimulera framväxten av nästa generation forskare. Därför är det särskilt angeläget för Kungl. Vetenskapsakademien att bidra med sin kompetens i det här projektet, säger Staffan Normark, ständig sekreterare vid Kungl. Vetenskapsakademien.

Akademierna ansvarar för att inom ramen för programmet tillsätta utvärderingsgrupperna samt för det femåriga mentorskapsprogrammet.

– Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses mycket ambitiösa och världsunika stipendieprogram ger fantastiska möjligheter för framstående unga forskare att kunna finansiera sin forskning för en lång tidsperiod. Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien är stolta över att få bidra i programmets genomförande, säger IVA:s VD Björn O. Nilsson.

Bakgrund

Programmet har inrättats av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse i nära samarbete med fem kungliga akademier och 16 svenska universitet. Universiteten nominerar forskare till programmet, akademierna utvärderar kandidaterna och presenterar de mest lovande forskarna för Wallenbergstiftelsen, som sedan gör det slutliga urvalet. Därefter tar universiteten långsiktigt ansvar för de utvalda forskarnas verksamhet.

Wallenberg Academy Fellows är Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses största satsning någonsin. Programmet är tänkt att omfatta en satsning på upp till 125 unga forskare under perioden 2012 till 2016 – ett totalt möjligt anslag om 1,2 miljarder kronor.

 

I år fyller Kungl. Vetenskapsakademien 275 år. Akademien stiftades år 1739 och är en oberoende organisation som har till uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Akademien tar särskilt ansvar för naturvetenskap och matematik, men strävar efter att öka utbytet mellan olika discipliner.

Kontakt

Peter Wallenberg Jr 
vice ordförande
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse 
08-545 017 80  

Göran Sandberg 
verkställande ledamot
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse 
08-545 017 80  

Staffan Normark 
ständig sekreterare
Kungl. Vetenskapsakademien 
08-673 95 02

Björn O. Nilsson 
VD
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien 
08-791 29 71

Mer information

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse