Satsning på unga forskare – 29 nya Wallenberg Academy Fellows

Årets Wallenberg Academy Fellows bedriver bland annat forskning om nya behandlingar av leukemi, om matematik som kan bana väg för kvantdatorer, om olika länders arbete med migranter och asylsökande samt om material som kan omvandla spillvärme till elektricitet.

Wallenberg Academy Fellows är ett program som stödjer några av landets – och världens – mest lovande, unga forskare inom humaniora, medicin, naturvetenskap, samhällsvetenskap och teknik.

Det femåriga anslaget ger unga forskare en möjlighet att etablera sig i forskningskonkurrensen. Programmet innebär att de kan koncentrera sig på sin forskning och ta sig an svåra och långsiktiga forskningsfrågor samtidigt som de får en möjlighet att stärka sitt vetenskapliga ledarskap.

– I år är det extra roligt att närmare 40 procent av de utsedda är kvinnor och att det finns en tydlig satsning på humaniora, säger Peter Wallenberg Jr, ordförande för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Samtliga Wallenberg Academy Fellows deltar i ett mentorskapsprogram som syftar till att stärka deras ledarskap samt att ge dem kunskaper och erfarenheter för att bättre kunna nyttiggöra sina forskningsresultat. Genom programmets internationella inslag bidrar det även till en ökad internationalisering av den svenska forskningsmiljön. Programmet uppfyller på så vis flera av de kriterier som efterfrågats för att öka den svenska forskningens konkurrenskraft.

– Wallenberg Academy Fellows är en av de största satsningar som någonsin gjorts på yngre forskare i vårt land. Programmet skapar möjligheter för forskarna att angripa svåra och långsiktiga forskningsproblem. Samarbetet med Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse kring Wallenberg Academy Fellows-programmet ligger helt i linje med vårt långsiktiga arbete för grundforskning – friare anslag, längre anslagsperioder och tydligare karriärvägar för forskare, säger Göran K. Hansson, ständig sekreterare vid Kungl. Vetenskapsakademien, som ansvarar för utvärdering av kandidaterna.

Hittills har 121 unga forskare utsetts till Wallenberg Academy Fellows under de fyra år som programmet pågått.

Wallenberg Academy Fellows 2015

(I de fall det nominerande universitetet skiljer sig från forskarens nuvarande universitet återfinns det nominerande universitetet inom parentes).

Humaniora
Docent Fataneh Farahani, Stockholms universitet
Dr Graham Emil Leigh, Technische Universität Wien (Göteborgs universitet)
Dr Mia Liinason, Göteborgs universitet
Dr Ana María Mora-Márquez, Göteborgs universitet

Medicin
Dr Pontus Gourdon, Lunds universitet
Dr Göran Karlsson, Lunds universitet
Docent Erik Larsson Lekholm, Göteborgs universitet
Dr Andrea Puhar, Umeå universitet
Dr Nasim Sabouri, Umeå universitet
Dr Petter S. Woll, University of Oxford (Karolinska Institutet)
Dr Anita Öst, Linköpings universitet

Naturvetenskap
Dr Emil Johansson Bergholtz, Freie Universität Berlin (Stockholms universitet)
Docent Andreas Dahlin, Chalmers tekniska högskola
Dr Aleksandra Foltynowicz-Matyba, Umeå universitet
Dr Monica Guica, Uppsala universitet
Dr Frank Johannes, Technische Universität München (Sveriges lantbruksuniversitet)
Dr Peter Kasson, University of Virginia (Uppsala universitet)
Docent Josefin Larsson, KTH
Docent Ilona Riipinen, Stockholms universitet
Dr David Seekell, University of Virginia (Umeå universitet)
Docent Jonas Strandberg, KTH
Dr Sebastiaan Swart, University of Cape Town (Göteborgs universitet)

Samhällsvetenskap
Docent Erik Domellöf, Umeå universitet

Teknikvetenskap
Dr Chris Biemann, Technische Universität Darmstadt (Göteborgs universitet)
Docent David Black-Schaffer, Uppsala universitet
Docent Dimos Dimarogonas, KTH
Docent Per Eklund, Linköpings universitet
Dr Anna Herland, Linköpings universitet
Docent Zhen Zhang, Uppsala universitet 

Fem års finansiering kan bli tio år

Anslaget uppgår till mellan 5 och 9 miljoner kronor per forskare under fem år beroende på ämnesområde. Efter den första periodens slut kommer forskarna att ha möjlighet att söka stöd för ytterligare fem års finansiering.

Bakgrund

Programmet som finansieras av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har inrättats i nära samarbete med Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Kungl. Vitterhetsakademien samt Svenska Akademien och 16 svenska universitet. Universiteten nominerar forskare till programmet, akademierna utvärderar kandidaterna och presenterar de mest lovande forskarna för stiftelsen, som sedan gör det slutliga urvalet. Därefter tar universiteten långsiktigt ansvar för de utvalda forskarnas verksamhet.

Mer information

Läs mer om programmet:

Wallenberg Academy Fellows webbplats