Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin

Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin ska främja internationellt ledande forskning inom det medicinska området genom att göra det möjligt för innehavaren att på heltid ägna sig åt forskning vid en svensk medicinsk fakultet under fem år.

Torsten Söderbergs Stiftelse donerar tio miljoner kronor till varje enskild professur. Professurerna bereds och beslutas av Kungl. Vetenskapsakademien efter ett peer-review-förfarande.

Nominering

Medicinska fakulteter vid svenska lärosäten kontaktas av Akademien och inbjuds att nominera kandidater.

Tilldelade Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin

Kontakt

Cecilia Herbst, forskningskoordinator

 

Torsten Söderbergs Stiftelse har tillsammans med Ragnar Söderbergs stiftelse tidigare samfinansierat Söderbergs forskningsprofessurer i medicin och ekonomi.