Tio miljoner till forskning om hjärnans utveckling

Sten Linnarsson, professor i molekylär systembiologi, vill förstå hur människohjärnan utvecklas. Kungl. Vetenskapsakademien tilldelar honom nu Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin 2018 för arbetet med att åstadkomma en detaljerad karta över den mänskliga hjärnan. Anslaget är på tio miljoner kronor under en femårsperiod.

Sten Linnarsson, professor i molekylär systembiologi. Foto: Ulf Sirborn

Det är mycket i den mänskliga hjärnan som fortfarande är ett mysterium. Vi vet inte exakt hur hjärnan fungerar eller hur den orsakar våra olika beteenden. Vi har också bristande kunskap om hur hjärnan utvecklas från det befruktade ägget.

Sten Linnarssons forskargrupp har sedan tidigare studerat hjärnans utveckling hos möss.

– Nu studerar vi människohjärnans utveckling istället och det är mycket svårare. Men med hjälp av nya metoder kan vi ta ut en cell och mäta genaktiviteten hos den. Sedan försöker vi förstå hur cellerna ändrar sig och mognar, berättar han.

Förutsäga avvikelser

Målsättningen är att åstadkomma en matematisk modell som kan förutse förändringar i genaktiviteten. Om forskarna kan ta reda på vad som händer i normala fall kan de även lära sig att förutsäga konsekvenserna av eventuella avvikelser. Autism och schizofreni misstänks till exempel hänga ihop med onormala förändringar i samband med hjärnans utveckling.

– Det vi jobbar mest med nu är att kartlägga den normala utvecklingen. Det behövs en detaljerad karta över hjärnan för att sedan kunna gå vidare och förstå vad det är som går fel vid olika former av sjukdomsförlopp, säger Sten Linnarsson.

Stor betydelse

Att han tilldelas tio miljoner kronor från Torsten Söderbergs Stiftelse kommer att ha stor betydelse för framtida satsningar.

– Det här är den bästa sortens anslag som ger oss stor frihet att själva bestämma inriktningen på forskningen. En av de saker vi vill göra framöver är att använda mikroskopi för att studera ett litet utsnitt, en vävnadsbit, ur hjärnan och följa hur cellerna mognar, rör sig och interagerar med varandra under en viss tid. Till det behöver vi specialutrustning som vi inte har i dag.

Sten Linnarsson är professor i molekylär systembiologi vid Karolinska Institutet. Han doktorerade 2001. År 2015 fick han ta emot Erik K Fernströms pris. Sedan 2017 sitter han även med i Nobelförsamlingen för medicinpriset vid Karolinska Institutet.

Porträttbilden går att ladda ned från KI:s mediabank.

Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin
Professuren ska främja internationellt ledande forskning inom det medicinska området genom att möjliggöra för innehavaren att på heltid ägna sig åt forskning under fem år vid en svensk medicinsk fakultet. Anslaget från Torsten Söderbergs Stiftelse är på två miljoner kronor per år i fem år. Professuren bereds och beslutas av Kungl. Vetenskapsakademien efter peer-review-förfarande.
Mer information om tidigare mottagare.

Om Torsten Söderbergs Stiftelse
Torsten Söderbergs Stiftelse har till ändamål att främja vetenskaplig forskning och vetenskaplig undervisnings- eller studieverksamhet av landsgagnelig innebörd. Företrädesvis de ekonomiska, medicinska och rättsvetenskapliga områdena ska komma ifråga.
www.torstensoderbergsstiftelse.se

Kontakt:
Sten Linnarsson,
Professor i molekylär systembiologi vid Karolinska Institutet
sten.linnarsson@ki.se
070-399 32 06

Presskontakt:
Eva Nevelius
Pressansvarig vid Kungl. Vetenskapsakademien
eva.nevelius@kva.se
070-878 67 63