Stamcellsforskaren Jonas Frisén tilldelas Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin 2013

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat tilldela Jonas Frisén, Karolinska Institutet, Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin 2013. Professuren, som är finansierad av Torsten Söderbergs Stiftelse, ska främja internationellt ledande forskning inom medicin på heltid i 5 år. Anslaget uppgår till sammanlagt 10 miljoner kronor.

Jonas Frisén är en internationellt erkänd forskare, och hans arbete handlar om att identifiera och studera stamceller. Stamceller är särskilt intressanta eftersom de är omogna celler med förmåga att ge upphov till olika specialiserade celler, som hud- eller nervceller. En viktig komponent vid många sjukdomar är förlust av celler, till exempel nervcellsförlust vid Alzheimers sjukdom eller förlust av hjärtmuskelceller vid hjärtinfarkt, därför är det viktigt att förstå hur stamceller fungerar och hur kroppen kan bilda nya celler. Denna nybildning har Frisén och hans forskargrupp studerat med hjälp av en egenutvecklad dateringsmetod där cellernas livslängd kan mätas. Frisén har med hjälp av sina nyutvecklade tvärvetenskapliga metoder, som spänner från biomedicin till kärnfysik, kunnat besvara centrala frågor inom medicinen, som var nervceller nybildas i vuxna hjärnor och att hjärtmuskelceller nybildas hela livet.

Frisén har även grundat ett bioteknikföretag som strävar efter att utveckla läkemedel för behandling av bland annat Parkinsons sjukdom och amyotrofisk lateralskleros (ALS).

Den vetenskapliga motiveringen för professuren:
”För hans nydanande, världsledande forskning kring hur celler nybildas i vuxen hjärna och ryggmärg på människa och djur, både under normala förhållanden och vid skada och sjukdom.”

Anslagsbelopp: 2 miljoner kronor per år i 5 år, 10 miljoner kronor totalt.

Jonas Frisén

Jonas Frisén föddes i Göteborg 1966. Han läste medicin vid Karolinska Institutet åren 1986–91 och inledde därefter doktorandutbildning vid avdelningen för neurovetenskap. Han disputerade 1993 och erhöll läkarlegitimation 1995. Han tillbringade åren 1995–97 i USA som postdoctoral fellow på Dr. Mariano Barbacid’s laboratorium, Dept. of Molecular Biology, Bristol-Myers Squibb, Princeton, New Jersey. Efter hemkomsten tjänstgjorde han som forskarassistent vid avdelningen för cell- och molekylärbiologi, Karolinska Institutet. Jonas Frisén innehar sedan 1 juni 2001 Tobias Stiftelsens professur i stamcellsforskning vid Institutionen för cell- och molekylärbiologi, Karolinska Institutet.

Torsten Söderbergs Stiftelse

Torsten Söderbergs Stiftelse ger anslag till vetenskaplig forskning och vetenskaplig undervisnings- eller studieverksamhet företrädesvis inom de ekonomiska, medicinska och rättsvetenskapliga områdena.

Mer information

Torsten Söderbergs Stiftelse