Djupdykning i arvsmassan får tio miljoner av Torsten Söderbergs Stiftelse

De metoder som Rickard Sandberg vid Karolinska Institutet har utvecklat gör det möjligt att tränga långt in i människans arvsmassa och studera gener i enskilda celler. Kunskapen kan hjälpa oss att förstå sjukdomstillstånd och komma till nytta vid utveckling av läkemedel. Nu tilldelas han Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin, en donation på tio miljoner kronor för en femårsperiod.

Rickard Sandberg. Foto: Johannes Frandsén

Rickard Sandberg är professor i molekylär genetik vid Karolinska Institutet. Där ansvarar han för en forskargrupp som fokuserar på de processer som reglerar människans arvsmassa. Det sker på en detaljnivå som inte var möjlig för bara några år sedan.

– Tidigare var man tvungen att titta på många celler ihop i en klump. Men de här metoderna som vi och andra har utvecklat gör att man kan börja studera uttrycksnivån av gener i enskilda celler och utifrån det lära oss mer om vad det är som egentligen händer när generna aktiveras.

Sammanlagt finns det 20 000 proteinkodande gener i vår arvsmassa. Det Rickard Sandberg och hans kollegor bland annat vill veta mer om är hur många olika mönster det finns för hur dessa gener slås på och av och hur ofta det sker. De planerar nu att undersöka ett stort antal celltyper i människa och mus och för första gången kartlägga deras genaktiveringsprocess.

Grundforskning på hög nivå

Det handlar om grundforskning på mycket hög nivå men resultaten kan även komma till praktisk nytta. Ett annat spår i forskningen är nämligen att se vad som händer i cellerna och med deras gener när man till exempel tar ett visst läkemedel. Kunskap som i framtiden skulle kunna användas av läkemedelsföretag i samband med utvecklingen av nya mediciner.

– Vi kommer att systematiskt påverka celler med hundratals olika läkemedelssubstanser. Med de här metoderna kan vi sedan se den direkta effekten av substanserna på ett mycket tidigt stadium, hur de verkar och även vilka bieffekter de har. Det kan till exempel leda till att man kan förfina läkemedlet för att det ska fungera bättre och ha färre biverkningar.

Den röda tråden för alla de olika projekten är att förstå hur arvsmassan kontrolleras och regleras av våra gener, berättar Rickard Sandberg som är mycket glad och stolt över att erhålla Torsten Söderbergs akademiprofessur.

– Det är fantastiskt ärorikt och hedrande, bland annat eftersom det är Vetenskapsakademien som utser mottagaren. Akademiprofessuren gör det möjligt för oss att satsa på mer systematiska och gedigna projekt, och vi kan utforska innovativa projekt som tar längre tid, säger han.

Bild på Rickard Sandberg kan laddas ned från Karolinska Institutets mediabank

FAKTA/ Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin

Akademiprofessurerna ska främja internationellt ledande forskning inom det medicinska området genom att göra det möjligt för innehavaren att på heltid ägna sig åt forskning vid en svensk medicinsk fakultet under fem år. Torsten Söderbergs Stiftelse donerar tio miljoner kronor till varje enskild professur. Professurerna bereds och beslutas av Kungl. Vetenskapsakademien efter ett peer-review-förfarande.

Om Torsten Söderbergs Stiftelse

Torsten Söderbergs Stiftelse har till ändamål att främja vetenskaplig forskning, i första hand inom de medicinska, ekonomiska och rättsvetenskapliga områdena.

Läs mer på www.torstensoderbergsstiftelse.se

Kontakt

Rickard Sandberg, professor i molekylär genetik, Karolinska Institutet,
rickard.sandberg@ki.se
070-271 98 77

Presskontakt:
Eva Nevelius, pressansvarig vid Vetenskapsakademien
eva.nevelius@kva.se
070-878 67 63