Lennart ”Aktiestinsen” Israelssons Stiftelse Individ och Samhälle

Vetenskapsakademien delar årligen ut ett anslag från Lennart ”Aktiestinsen” Israelssons Stiftelse Individ och samhälle – för forskning till utbildningssystemets fromma. Anslaget går till grundforskning inom området.

Lennart ”Aktiestinsen” Israelsson donerade en större summa pengar till en stiftelse som delar ut anslag till "utbildningssystemets fromma".
Lennart ”Aktiestinsen” Israelsson. Foto: Lars Andersson.

Lennart ”Aktiestinsen” Israelsson var stationsföreståndare på SJ i småländska Malmbäck utanför Nässjö när intresset för aktier väcktes. Han började i liten skala 1946 men innehavet växte snabbt. Med tiden blev han även en flitigt anlitad expert i medierna under smeknamnet Aktiestinsen. Under senare delen av sitt liv donerade han miljontals kronor till olika stiftelser och det finns fem stiftelser som bär hans namn. Lennart ”Aktiestinsen” Israelsson avled vid 101 års ålder 2017.

Lennart ”Aktiestinsen” Israelssons Stiftelse Individ och samhälle, som förvaltas av Vetenskapsakademien, är den största av stiftelserna. Hit donerade han 30 procent av aktieportföljen år 2008, då motsvarande cirka 28 miljoner kronor, till forskning för ”utbildningssystemets fromma”.

Forskare kan själva ansöka om anslaget som utdelas årligen. Kungl. Vetenskapsakademien utser mottagaren. Ett antal av Akademiens ledamöter med bakgrund inom samhällsvetenskaperna (och vid behov även annan expertkompetens) ingår i den kommitté som granskar ansökningarna och tar fram förslag på mottagare. Det slutgiltiga beslutet fattas därefter av Vetenskapsakademien som helhet vid allmän sammankomst i början av sommaren.

Anslaget ska bidra med vetenskapligt grundad kunskap om individers utveckling och ta hänsyn till att detta är avgörande för utformningen av ett utbildningssystem som gagnar samhällets kulturella, sociala, ekonomiska och tekniska framåtskridande. Det beviljas i första hand för forskning med anknytning till en svensk vetenskaplig institution.