Wallenberg Clinical Scholars

Vetenskapsakademien och Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse driver tillsammans programmet Wallenberg Clinical Scholars. Målet är att stärka svensk klinisk forskning genom att identifiera de bästa kliniska forskarna, ge dem goda möjligheter att bedriva sin verksamhet och få genomslag för forskningens resultat. Programmet har nu övergått i förlängningsfasen.

Programmet kommer att löpa över tio år och satsningen uppskattas till sammanlagt närmare 600 miljoner kronor. Under de första fem åren har 24 av landets främsta forskare utsetts till Wallenberg Clinical Scholars. Var och en har erhållit 15 miljoner kronor för en femårsperiod med möjlighet till förlängning i fem år.

Från och med år 2020 övergår programmet i förlängningsfasen. Det innebär att inga nya anslag kommer att beviljas framöver. Istället inbjuds universitet med medicinsk fakultet att nominera tidigare beviljade Clinical Scholars till fortsättningsanslag i ytterligare fem år.

Kungl. Vetenskapsakademien står även framöver för den vetenskapliga utvärderingen av kandidaterna och beslut fattas som tidigare av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Nominering sker via Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

Pressmeddelanden med listor över vilka som utsetts till Wallenberg Clinical Scholars