Forskartjänster

Akademien utvärderar ansökningar för ett antal större forskningsanslag inom flera olika ämnesområden. Anslagen finansieras av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och Torsten Söderbergs stiftelse.