Forskartjänster

Sedan år 2000 har Akademien tillsatt och utvärderat ansökningar för särskilda forskartjänster och ett antal akademiprofessurer inom olika ämnesområden. Tjänsterna har finansierats av stiftelserna Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse, Tobiasstiftelsen, Torsten Söderbergs stiftelse och Ragnar Söderbergs stiftelse.