Kommittén för mänskliga rättigheter uppmanar Irans ledning att släppa Narges Mohammadi

Narges Mohammadi är en iransk ingenjör, fysiker och människorättsförsvarare som just nu avtjänar ett 16-årigt fängelsestraff i Teheran. I brevet uppmanar Kommittén för mänskliga rättigheter Irans ledning att släppa Narges Mohammadi och, att de i väntan på hennes frigivande, ser till att Mohammadis fängelsevistelse lever upp till FN:s regler för behandling av fångar (SMR Mandela Rules). De betonar särskilt vikten av att hon får ha regelbunden kontakt med sin familj och får tillgång till nödvändig medicinsk vård.

Läs brevet