Fyra forskande överläkare blir Wallenberg Clinical Scholars 2018

Årets Wallenberg Clinical Scholars bedriver framstående klinisk forskning för att hitta markörer som på ett tidigt stadium avslöjar demens och Parkinsons sjukdom, för att utveckla bättre behandlingar mot blodcancersjukdomarna leukemi och MDS samt banbrytande forskning inom transplantation av livmödrar.

– Stiftelsen stödjer framförallt grundforskning men genom det här programmet vill vi också långsiktigt stärka den patientnära, svenska, kliniska forskningen. Genom sina kontakter med patienter kan forskande läkare ofta snabbare omsätta patienternas, och sina egna, erfarenheter till forskning. De kliniska forskarna medverkar också till att nya forskningsresultat snabbare når ut i vården, säger Peter Wallenberg Jr, ordförande för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Kungl. Vetenskapsakademien och Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse driver tillsammans programmet Wallenberg Clinical Scholars. Målet är att stärka svensk klinisk forskning genom att identifiera de bästa kliniska forskarna, ge dem goda möjligheter att bedriva sin verksamhet och få genomslag för forskningens resultat, både inom vetenskapen och vården.

– Sverige har exceptionellt goda möjligheter för världsledande klinisk forskning, men det har blivit allt svårare att kombinera forskning med dagens pressade sjukvård. Det är därför oerhört glädjande att Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse gör en så kraftfull satsning och ger några av våra allra mest framstående kliniska forskare riktigt bra resurser. Det är till stort gagn, både för medicinsk forskning och för svensk sjukvård, säger Kungl. Vetenskapsakademiens ständige sekreterare Göran K. Hansson.

Wallenberg Clinical Scholars 2018

Mats Brännström, överläkare och professor i obstetrik och gynekologivid Sahlgrenska akademin och Göteborgs universitet, leder det banbrytande transplantationsprojektet av livmödrar där totalt åtta barn har fötts. Nu arbetar han på att minimera det kirurgiska ingreppet, motverka avstötning av livmodern och genomföra långsiktiga uppföljningar av alla inblandade.

Som Wallenberg Clinical Scholar kommer Mats Brännström att genomföra långsiktiga medicinska och psykologiska uppföljningar av barn, kvinnor och donatorer för att säkerställa att de inte drabbas av några oönskade bieffekter. Ett av hans långsiktiga mål är att försöka skapa en livmoder från stamceller.

Thoas Fioretos, överläkare och professor vid Avdelningen för klinisk genetik, Lunds universitet, arbetar för att utveckla förbättrade metoder för att kunna ställa korrekt diagnos och för att identifiera mer specifika behandlingar mot leukemi. Som Wallenberg Clinical Scholar kommer han att undersöka olika genetiska förändringar i leukemiceller som kan påverka utvecklingen av dessa cancerformer. De nya kunskaperna kommer han sedan att använda för att förbättra diagnostiken, behandlingsvalet och uppföljningen av patienter som drabbas av dessa sjukdomar. Projektet kommer också att ge viktiga ledtrådar till varför akut leukemi uppstår. 

Oskar Hansson, överläkare och professor vid Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö, Lunds universitet, letar efter molekylära markörer som på ett tidigt stadium kan avslöja avslöja olika demens- och Parkinsonrelaterade sjukdomar, så att rätt diagnos kan ställas och behandling sättas in tidigare.

I syfte att identifiera tidiga tecken på neurodegenerativa sjukdomar följer Oskar Hansson närmare 3 000 personer med allt från lättare minnesstörningar, till olika former av demens och Parkinsons sjukdom och jämför dem med friska kontroller. Resultaten från Oskar Hanssons projekt har redan bidragit till att diagnoskriterierna för Alzheimers sjukdom har förbättrats. Förhoppningen är att de nya kunskaperna också ska kunna användas för att utveckla läkemedel som kan skydda nervcellerna och bromsa sjukdomsförloppet.

Eva Hellström-Lindberg, överläkare och professor vid Institutionen för medicin, Karolinska Institutet, Huddinge, har genom sin forskning kraftigt förbättrat behandlingen av myelodysplastiskt syndrom (MDS), en form av blodcancer. Till hennes mål hör att kunna förutspå återfall efter en benmärgstransplantation, så att livet kan räddas på ännu fler drabbade. En tidig insats mot återfallet ökar chansen att kunna rädda patientens liv.

Som Wallenberg Clinical Scholar kommer Eva Hellström-Lindberg att bygga vidare på upptäckten av en genförändring som är förknippad med en gynnsam prognos av sjukdomen, och utveckla behandlingar som kan göra att sjukdomen får ett godartat förlopp.

Om programmet

Under programtiden, 2015–2025 kommer 25 anslag att beviljas landets främsta kliniska forskare. Satsningen uppgår till 600 miljoner kronor och varje forskare erhåller 15 miljoner kronor för en femårsperiod, med möjlighet till en förlängning i ytterligare fem år.

Wallenberg Clinical Scholars är en del av den satsning på totalt 2,5 miljarder kronor som Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse gör för att stärka den medicinska forskningen och livsvetenskaperna, Life Science, under kommande tioårsperiod.

Universitet med medicinsk fakultet inbjuds att nominera forskare till dessa forskningsanslag. Kungl. Vetenskapsakademien ansvarar för den vetenskapliga utvärderingen.

Kontakt

Peter Wallenberg Jr, Ordförande, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
kaw@kaw.se, +46 8 545 017 80

Göran K. Hansson, Ständig sekreterare, Kungl. Vetenskapsakademien
goran.hansson@kva.se, +46 8 673 95 00

Göran Sandberg, Verkställande ledamot, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
kaw@kaw.se, +46 8 545 017 80

Jessica Balksjö Nannini, Pressansvarig, Kungl. Vetenskapsakademien
jessica.balksjo@kva.se, +46 70 673 96 50

Mer om Wallenberg Clinical Scholars på Stiftelsens webbplats