Wallenberg Clinical Scholars: 60 miljoner kronor i anslag till forskande läkare

Årets Wallenberg Clinical Scholars från Lund, Linköping och Stockholm vill hitta metoder som bromsar förloppet av Huntingtons sjukdom, bidra till att få fram effektivare smärtläkemedel, förfina behandlingen av övervikt och bota ledgångsreumatism. Det här är klinisk forskning som kan komma till direkt nytta inom vården.

Wallenberg Clinical Scholars får forskningsanslag på vardera 15 miljoner kronor under en femårsperiod, med möjlighet till förlängning i ytterligare fem år.

– Stiftelsen stödjer framför allt grundforskning men genom det här programmet vill vi också långsiktigt stärka den patientnära, svenska, kliniska forskningen. I och med denna omgång har 24 Clinical Scholars beviljats och den första delen av programmet är avslutad. Från och med nu är utlysningen öppen för dem som fick anslag de första åren att söka förlängning med ytterligare fem år, säger Peter Wallenberg Jr, ordförande för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Kungl. Vetenskapsakademien kommer även fortsättningsvis att stå för den vetenskapliga utvärderingen av kandidaterna.

– Klinisk forskning har stora möjligheter men är i dag hårt trängd i sjukvårdsorganisationen. Därför är det extra glädjande att Knut och Alice Wallenbergs stiftelse stöder ledande kliniska forskare med programmet Wallenberg Clinical Scholars och Kungl. Vetenskapsakademien ser det som angeläget att bidra till att satsningen blir framgångsrik, säger ständige sekreteraren Göran K. Hansson.

De sista fyra forskande läkare som får del av anslaget för första gången är:

Anca Catrina. Foto: Mikael Sjöberg

Anca Catrina, överläkare och professor, Institutionen för medicin vid Karolinska Institutet, letar efter miljöfaktorer som kan trigga igång ledgångsreumatism. Det långsiktiga målet är att kunna diagnostisera sjukdomen i ett tidigare stadium och hitta nya behandlingar.

Hon vill bota ledgångsreumatism

Håkan Olausson. Foto: Mikael Sjöberg

Håkan Olausson, överläkare och professor, Institutionen för klinisk och experimentell medicin vid Linköpings universitet studerar hur smärta uppkommer i kroppen. Han har gjort en banbrytande upptäckt av ett ultrasnabbt smärtsystem. Detta vill han nu kartlägga i detalj för att se om det finns något sätt att stoppa smärtsignalerna.

Banbrytande upptäckt kan ge bättre lindring av smärta

Åsa Petersen. Foto: Mikael Sjöberg

Åsa Petersén, överläkare och professor, Institutionen för experimentell medicinsk forskning vid Lunds universitet, studerar Huntingtons sjukdom som leder till att delar av hjärnan förtvinar. Hennes forskning är fokuserad på de tidiga psykiatriska symtomen som kan komma så mycket som 15 år före de motoriska svårigheterna hos drabbade patienter. Hennes långsiktiga mål är att hitta nya sätt att mildra de psykiatriska symtomen och – om möjligt – hitta behandlingar som kan hindra sjukdomen från att utvecklas.

Ska utveckla behandling mot Huntingtons sjukdom

Mikael Rydén. Foto: Mikael Sjöberg

Mikael Rydén, överläkare och professor, Institutionen för medicin vid Karolinska Institutet, har identifierat molekylära störningar i fettcellerna hos människor som lider av övervikt och fetma. Nu vill han studera dessa mekanismer närmare i syfte att hitta mål för läkemedel som kan förhindra följdsjukdomar av fetma.

Varför förändras fettcellerna när en person får övervikt

FAKTA Om programmet

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse satsar sammanlagt 600 miljoner kronor på programmet Wallenberg Clinical Scholars som nu går över i förlängningsfasen. Det innebär att universitet med medicinsk fakultet från och med 2020 inbjuds att nominera tidigare beviljade Clinical Scholars till fortsättningsanslag. Kungl. Vetenskapsakademien ansvarar för den vetenskapliga utvärderingen.

Läs mer om Wallenberg Clinical Scholars

Hitta bilder att ladda ned

Kontakt:
Peter Wallenberg Jr, ordförande Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
08-545 017 80
kaw@kaw.se

Göran K. Hansson, Ständig sekreterare, Kungl. Vetenskapsakademien
08- 673 95 00
goran.hansson@kva.se

Göran Sandberg, Verkställande ledamot, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
08-545 017 80
kaw@kaw.se

Presskontakt:
Eva Nevelius, pressansvarig, Kungl. Vetenskapsakademien
070-878 67 63
eva.nevelius@kva.se