75 miljoner till forskning inom sjukvården – fem nya Wallenberg Clinical Scholars

Varför blir vissa människor beroende av alkohol och hur kan vi göra det möjligt för extremt för tidigt födda barn att utvecklas på samma sätt som andra? Det är några av de frågeställningar som årets Wallenberg Clinical Scholars beviljats anslag för att undersöka.

Markus Heilig, Linköpings universitet, Ann Hellström, Göteborgs universitet, Stefan James, Uppsala universitet, Kristian Riesbeck, Lunds universitet och Olle Kämpe, Karolinska Institutet har utsetts till Wallenberg Clinical Scholars 2019. Foto: Mikael Sjöberg

– Den kliniska forskningen är en viktig länk mellan grundforskning och den patientnära, kliniska, verksamheten på våra sjukhus. Målet med programmet är att långsiktigt stärka den svenska kliniska forskningen som alltid hållit hög kvalitet men som åren innan programmet lanserades hade börjat tappa mark. Det är därför väldigt roligt att vi under de senaste åren kunnat bevilja anslag till 20 framstående forskande läkare, säger Peter Wallenberg Jr, ordförande för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Forskning av stor betydelse

De fem Wallenberg Clinical Scholars får forskningsanslag på vardera 15 miljoner kronor under en femårsperiod, med möjlighet till förlängning i ytterligare fem år. Programmet drivs av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse i samarbete med Kungl. Vetenskapsakademien.

– Sverige har utomordentliga förutsättningar inom klinisk forskning och många viktiga insatser har gjorts av kliniska forskare i vårt land. Tyvärr har de senare årens organisationsförändringar inom sjukvården försämrat de kliniska forskarnas arbetssituation och därmed Sveriges position inom detta viktiga område. Wallenberg Clinical Scholars ger några av de allra främsta kliniska forskarna möjlighet att bedriva forskning i direkt anknytning till sjukvården. Det är av stor betydelse, inte bara för den medicinska forskningen utan också för sjukvården och folkhälsan, säger Vetenskapsakademiens ständige sekreterare Göran K. Hansson.

Wallenberg Clinical Scholars 2019

Markus Heilig, professor vid Institutionen för klinisk och experimentell medicin vid Linköpings universitet, försöker komma fram till varför vissa människor, men inte andra, utvecklar ett beroende av alkohol. Han har bland annat visat att råttor som föredrog alkohol framför sockerlösning, hade svårt att reglera halten av en viss signalsubstans i hjärnan.

Ann Hellström, överläkare och professor vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Göteborgs universitet, kartlägger vad som krävs för att organen ska växa normalt hos för tidigt födda barn. Hennes långsiktiga mål är att de barn som föds extremt tidigt ska utvecklas på samma vis som de som får ligga kvar i magen.

Stefan James, överläkare och professor vid Institutionen för medicinska vetenskaper vid Uppsala universitet, arbetar med att utveckla ett system där data från undersökningar och behandlingar inom hjärt-kärlsjukvården tas om hand på ett mer strukturerat sätt. Tanken är att se hur vården kan förbättras genom att bland annat hjälpa läkare att skräddarsy behandlingen.

Kristian Riesbeck, överläkare och professor vid Institutionen för translationell medicin vid Lunds universitet, arbetar med att ta fram vacciner mot två bakterier som orsakar öroninflammationer. Behovet av att utveckla nya vaccin är stort för att minska användningen av antibiotika och därmed få stopp på ökningen av antibiotikaresistens.

Olle Kämpe, överläkare och professor vid Institutionen för medicin, Karolinska Institutet, studerar varför immunförsvaret hos patienter med autoimmuna sjukdomar attackerar olika vävnader i kroppen och bryter ner dem. Det handlar bland annat om att se varför immunförsvaret reagerar mot en viss vävnad men inte mot en annan.

FAKTA om programmet

Under programtiden kommer 25 anslag att beviljas landets främsta kliniska forskare. Satsningen uppgår till 600 miljoner kronor och varje forskare erhåller 15 miljoner kronor för en femårsperiod, med möjlighet till förlängning i ytterligare fem år. Universitet med medicinsk fakultet inbjuds att nominera forskare till dessa anslag. Kungl. Vetenskapsakademien ansvarar för den vetenskapliga utvärderingen.

Wallenberg Clinical Scholars är en del av den satsning på totalt 2,5 miljarder kronor som Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse gör för att stärka den medicinska forskningen och livsvetenskaperna, Life Science, under en tioårsperiod.

Läs mer om Wallenberg Clinical Scholars

Här hittar du pressbilder att ladda ned

Kontakt
Peter Wallenberg Jr, Ordförande Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
08-545 017 80
kaw@kaw.se

Göran K. Hansson, Ständig sekreterare, Kungl. Vetenskapsakademien
08- 673 95 00
goran.hansson@kva.se

Göran Sandberg, Verkställande ledamot, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
08-545 017 80
kaw@kaw.se

Presskontakt
Eva Nevelius, pressansvarig, Kungl. Vetenskapsakademien
070-878 67 63
eva.nevelius@kva.se