Linköpingsforskare får 1,7 miljoner till studier om dyskalkyli

Studier av dyskalkyli får nu 1,7 miljoner kronor från Lennart ”Aktiestinsen” Israelssons Stiftelse. Varför vissa barn har svårare för att lära sig räkna än andra är fortfarande höljt i dunkel. Forskaren Kenny Skagerlund vid Linköpings universitet vill reda ut vad dyskalkyli beror på så att fler kan få hjälp.

Kenny Skagerlund

Kenny Skagerlund är mycket glad över att ha utsetts till mottagare av forskningsanslaget av Kungl. Vetenskapsakademien.

– Det känns fantastiskt roligt att kunna fortsätta den forskning som vi har påbörjat. Det är en validering av att vi är på rätt spår, att vår forskning håller hög kvalitet och att resultaten kan komma barn till gagn, säger han.

Hans forskning befinner sig i gränslandet mellan kognitiv psykologi och kognitiv neurovetenskap. Tidigare har han bland annat undersökt barn med magnetresonanskamera för att se hur hjärnaktiviteten påverkas när de får lösa olika former av matteuppgifter. Nu vill han gå vidare och göra en experimentell studie med barn i åldern tio till tolv år.

– Vi kommer att välja ut barn som har specifika svårigheter med matematik men inte med andra ämnen. Barnen kommer sedan att få genomföra olika former av psykologiska test för att se bland annat hur de identifierar en siffra, kopplar den till en viss kvantitet och förstår den i relation till andra siffror.

Mindre känt än dyslexi

Dyskalkyli är mindre känt än dyslexi (läs- och skrivsvårigheter) men tros vara nästan lika vanligt. Forskare uppskattar att runt tre till fyra procent av befolkningen har mycket svårt för att lära sig grundläggande matematik. De här barnen har problem med att förstå mängder och antal, och räknar ofta på fingrarna långt upp i åldrarna.

Vad problematiken beror på vet man ännu inte med säkerhet men den verkar inte ha något samband med intelligens. Tvärtom finns det även barn med konstaterat hög intelligens som lider av dyskalkyli.

– Det man har sett är att de ofta inte har någon intuitiv känsla för vad siffror står för. Men det finns också motstridiga resultat som pekar på att det istället kan handla om avkodning av siffrorna, en problematik som i sådana fall mer liknar det som gäller vid dyslexi, säger Kenny Skagerlund.

Han får anslaget ”för viktiga bidrag till att identifiera de bakomliggande orsakerna till varför vissa barn har uttalade svårigheter att lära sig grundläggande matematik”. Resultaten kan bland annat leda till utformningen av test för att hitta åt barn med dyskalkyli tidigt och kunna ge dem extra stöd.

FAKTA Utdelas årligen

Lennart Israelsson var stationsföreståndaren på SJ i småländska Malmbäck utanför Nässjö som började intressera sig för aktier och fick smeknamnet Aktiestinsen. År 2008 donerade han 30 procent av sin aktieportfölj, då motsvarande cirka 28 miljoner kronor, till forskning för ”utbildningssystemets fromma”. Ett anslag till grundforskning inom området utdelas årligen. Kungl. Vetenskapsakademien utser mottagaren.

Kontakt:
Kenny Skagerlund,
doktor i psykologi vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet
kenny.skagerlund@liu.se
070-974 96 27

Presskontakt:
Eva Nevelius,
pressansvarig vid Kungl. Vetenskapsakademien,
eva.nevelius@kva.se
070-878 67 63