Miljonanslag till forskning om att råda villrådiga

Linus Andersson, Umeå universitet, har beviljats ett anslag på 1,75 miljoner kronor från Lennart ”Aktiestinsen” Israelssons Stiftelse. Pengarna kommer att gå till en studie för att undersöka om det är möjligt att underlätta för unga vuxna att fatta insiktsfulla beslut.

Linus Andersson. Foto: Alia Sandberg

Vi fattar många svåra, livsavgörande, beslut när vi är unga, som att välja utbildning, karriär, eller köpa en bostad. Det finns metoder från forskningen om beslutsfattande som skulle kunna vara till hjälp när vi ska bestämma oss i de här situationerna. De syftar till att bena upp vardagens ofta oklara problem så att konsekvenserna av våra beslut blir lättare att förstå.

– Det finns en historisk bild av att folk är rationella när de fattar beslut. Men inom beslutsfattandeforskningen har man återkommande visat att människor missar viktiga förutsättningar hos problemen de ställs inför. Det kan därför bli fel, även i till synes enkla beslutsuppgifter, förklarar Linus Andersson vid institutionen för psykologi på Umeå universitet.

Träna för att bli bättre

Han vill nu undersöka om det går att träna unga människor att förstå strukturen på vardagsproblemen. Träningen består av ett mobilspel, inte helt olikt appar för att lära sig körkortsteori eller språk. Sammanlagt kommer 300 personer i åldrarna 18-25 år att rekryteras. Under ett par månader får de lösa tankenötter och problem för att undan för undan lära sig förstå deras underliggande struktur.

– Det här anslaget ger mig en unik möjlighet att forska om något jag tycker är mycket intressant, inte minst i pandemitider. Ett demokratiskt samhälle bygger på att människor kan fatta insatta beslut, och till exempel kan tolka massmedieuppgifter om vad som är farligt och riskfullt, säger Linus Andersson.

Linus Andersson disputerade i psykologi 2012 och är nu docent vid Umeå universitet. Han forskar både om beslutsfattande och överkänslighetsreaktioner kopplade till miljön. Projektet genomförs tillsammans med Linnea Karlsson Wirebring vid samma institution.

FAKTA Forskningsanslaget

Lennart Israelsson var stationsföreståndaren på SJ i småländska Malmbäck utanför Nässjö som började intressera sig för aktier och fick smeknamnet Aktiestinsen. År 2008 donerade han 30 procent av sin aktieportfölj, då motsvarande cirka 28 miljoner kronor, till forskning för ”utbildningssystemets fromma”. Ett anslag till grundforskning inom området utdelas årligen från Lennart ”Aktiestinsen” Israelssons Stiftelse Individ och Samhälle. Kungl. Vetenskapsakademien utser mottagaren.

Kontakt:
Linus Andersson, docent vid institutionen för psykologi, Umeå universitet
linus.andersson@umu.se
090-786 64 28

Presskontakt:
Eva Nevelius, pressansvarig vid Vetenskapsakademien,
eva.nevelius@kva.se
070-878 67 63