Aktiestinsens anslag ska bidra till mer jämställda utbildningsval

Årets anslag från Aktiestinsens stiftelse på 1,8 miljoner kronor går till forskning vars syfte är att uppmuntra fler unga kvinnor att välja naturvetenskaps- och ingenjörsutbildningar. Med hjälp av ett storskaligt experiment där yrkesverksamma förebilder åker ut till grundskolor i Malmö vill Karl Wennberg, professor vid Handelshögskolan, ta reda på vilka insatser som får störst effekt.

Bild på Karl Wennberg, professor vid Handelshögskolan i Stockholm.
Karl Wennberg, professor vid Handelshögskolan i Stockholm. Foto: Juliana Wolf Garcindo

Vetenskapsakademien har beslutat tilldela Karl Wennberg 1,8 miljoner kronor från Lennart ”Aktiestinsen” Israelssons stiftelse Individ och samhälle för forskningsprojektet Förebilder för jämställda utbildningsval i naturvetenskap, teknik/ingenjörsvetenskap och matematik: en storskalig intervention.

Få tjejer vill bli ingenjörer

Den forskargrupp han leder vill ta reda på vad som kan förmå fler unga kvinnor att välja en yrkesbana som exempelvis civilingenjörer. För trots att kvinnor utgör 60 procent av samtliga högskolestudenter i Sverige så var de bara en tredjedel av alla civilingenjörsstudenter 2015. Och arbetsmarknaden i Sverige är, tvärtemot vad man kanske kan tro, en av de mest könssegregerade inom OECD.

– Vi på högskolorna har regeringsuppdrag på att gynna en större mångfald i vilka som läser på högskolorna, men det är vi kassa på. Det är väldigt trögrörligt och det är fortfarande så att i hög grad blir lantbrukarnas barn lantbrukare och läkarnas läkare. Och både tjejer och killar väljer ofta utbildningar som leder till yrken som redan domineras av kvinnor respektive män, säger Karl Wennberg.

De program som funnits hittills för att förändra situationen har ofta varit kortsiktiga och effekterna har inte utvärderats långsiktigt. Forskarna vill nu undersöka om könsstereotypa uppfattningar är en del av problemet och vad man i sådana fall kan göra åt dessa. Genom att sätta upp ett stort så kallat fältexperiment där vissa elever får ta del av vissa insatser och andra inte, hoppas de kunna ge ett tillförlitligt svar på frågan.

– Vi tror att ungdomarna har svårt att se vilka alternativ som finns. Vad en läkare, tandläkare eller sjuksköterska gör förstår man för dem har man träffat. Men i övrigt har ungdomar ofta begränsat med kopplingar till yrkeslivet. Vi vill bland annat bjuda in redan yrkesverksamma av båda könen till skolorna som kan berätta vad man tjänar, vad arbetet går ut på, och hur arbetsmarknaden ser ut, säger Karl Wennberg.

Malmöskolor involveras

Ett pilotprojekt har redan genomförts vid 30 grundskolor i Malmö. Med hjälp anslaget från Aktiestinsens stiftelse kommer man till hösten att involvera samtliga grundskolor i kommunen på olika sätt.

– Det här anslaget betyder allt! Om vi inte hade fått de här pengarna hade vi kanske fått vänta i flera år och tappat sugen. Vi är jätteglada, säger Karl Wennberg.

FAKTA/Utdelas årligen

Lennart Israelsson var stationsföreståndaren på SJ i småländska Malmbäck utanför Nässjö som började intressera sig för aktier och fick smeknamnet Aktiestinsen. År 2008 donerade han 30 procent av sin aktieportfölj, då motsvarande cirka 28 miljoner kronor, till forskning för ”utbildningssystemets fromma”. Ett anslag till grundforskning inom området utdelas årligen. Kungl. Vetenskapsakademien utser mottagaren.

Kontakt sakkunniga:

Karl Wennberg,
professor vid Handelshögskolan i Stockholm och projektledare,
karl.wennberg@hhs.se,
070-510 53 66

Ali Mohammadi,
docent Copenhagen Business School (bosatt i Malmö),
amo.si@cbs.dk,
073-483 93 99

Presskontakt:

Eva Nevelius,
pressansvarig vid Vetenskapsakademien,
eva.nevelius@kva.se,
070-878 67 63

Ladda ned högupplöst pressfoto

Läs mer på projektets webbplats