Om Ingvar Lindqvistprisen

Kungl. Vetenskapsakademien utser mottagare av Ingvar Lindqvistprisen efter förslag från Akademiens kommitté för utbildning. Priset finansieras från och med 2023 av Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond.

Varje år delas fyra lärarpriser ut inom ämnesområdena matematik, fysik, kemi, biologi, naturkunskap eller NO till lärare och lärarlag på grundskolan och gymnasiet. Priserna utdelas ”för entusiasm, engagemang och utvecklingsarbete som har lett till att elevernas intresse för och kunskap inom matematik och naturvetenskap har ökat”.

Lärarpristagarna får 50 000 kronor vardera i ett personligt pris och 50 000 går till lärarnas respektive skolor. Pengarna till skolan får användas till naturvetenskapliga aktiviteter och inköp av läromedel för de naturvetenskapliga ämnena.

H.M. Konungen delar ut lärarprisen vid Akademiens högtidssammankomst 2019. Foto: Markus Marcetic.

Nominering och utdelning

Under hösten sprids uppmaningar att nominera till lärare, rektorer, föräldrar och elever vid skolor över hela Sverige. En särskild priskommitté bestående av ledamöter, tidigare pristagare och andra med kunskap och intresse om pedagogik och lärande går därefter igenom nomineringarna och tar fram förslag på pristagare.

Beslut om pristagare fattas vid en allmän sammankomst i början av året där samtliga av Vetenskapsakademiens ledamöter bosatta i Sverige har möjlighet att rösta. Direkt efter sammankomsten ringer Akademiens ständige sekreterare upp pristagarna.

Priset får de sedan ta emot vid Vetenskapsakademiens högtidssammankomst 31 mars. Det är ett stort och festligt tillfälle där även andra nationella och internationella priser delas ut och nya ledamöter välkomnas. I samband med högtidssammankomsten arrangeras också en lärardag med föreläsningar där pristagarna presenterar sitt arbete och kan utbyta erfarenheter om naturvetenskap, pedagogik och utbildning.