Ingvar Lindqvist


Ingvar Lindqvist (1921-1991) var ledamot av Vetenskapsakademiens klass för kemi. Han disputerade i Uppsala 1950 på en avhandling om isopolymolybdaters uppbyggnad.

Under sin tid som docent vid Uppsala universitet fortsatte han inom andra områden av komplexkemin, framför allt studerade han och hans stora grupp unga forskare additionsföreningar mellan donatorer och acceptorer av elektronpar.

År 1962 utnämndes Ingvar Lindqvist till professor i kemi vid dåvarande Lantbrukshögskolan i Uppsala och hade utomordentligt stor betydelse som nydanare inom både forskning och utbildning vid Ultuna. Som huvudsekreterare vid det naturvetenskapliga forskningsrådet tog han en lång rad initiativ, som blivit av stor betydelse för svensk forskning.

Också utanför Sverige blev Ingvar Lindqvist ett högt aktat namn, inte minst för att han gärna spred sina erfarenheter av vad internationell utvärdering av forskningskvalitet innebär. Under tiden 1987-91 var han Akademiens preses och en mycket initiativrik företrädare för Akademien.