Uttalande av ALLEA till stöd för Ukraina

ALLEA, All European Academies, reagerar med chock och djup beklagan på Rysslands militära intrång i Ukraina. Vi uppmanar den ryska regeringen att respektera de internationella konventionerna om skydd av civila och kulturföremål och uttrycker vår djupa oro för våra akademiska kollegors säkerhet.

ALLEA noterar den fara detta utgör för Ukrainas vetenskapliga institutioner, akademiker och internationell forskningssamverkan och har uttryckt sin fulla solidaritet och sitt stöd för sin ukrainska medlem, National Academy of Sciences of Ukraine. Även medlemmar av det ryska forskarsamhället, som har uttalat sig mot de nuvarande angreppen, kan hotas. För att skydda akademisk frihet och vetenskapens och forskningens autonomi kommer vi att noga bevaka situationen och överväga att vidta ytterligare passande åtgärder till stöd för vår ukrainska medlemsakademi, dess ledamöter och akademiska samfund.

Det finns ingen legitimitet för de ingrepp som vidtagits för att sabotera den ukrainska nationens fred, stabilitet och autonomi. I dessa svåra tider står vi upp mot den ryska regeringens uppenbara attacker mot en suverän stat, mot demokratin och mot oskyldiga människor.

FAKTA/Om ALLEA

Kungl. Vetenskapsakademien är medlem av ALLEA, den europeiska federationen för vetenskap och humaniora. Den representerar mer än 50 akademier från över 40 länder i Europa. Sedan grundandet 1994 för ALLEA sina medlemmars talan på den europeiska och internationella scenen, främjar vetenskap som globalt intresse och underlättar vetenskapligt samarbete över gränser och discipliner. Tillsammans med sina medlemsakademier arbetar ALLEA för att förbättra förutsättningarna för forskning, tillhandahålla oberoende och tvärvetenskaplig rådgivning samt stärka vetenskapens roll i samhället. Därigenom samlar den de europeiska akademiernas intellektuella framsteg och erfarenheter till gagn för forskarsamhället, beslutsfattare och allmänheten.

Länk till ALLEA:s webbplats