Svenskt stöd till ukrainska forskare

Svenska lärosäten gör nu en samlad satsning för att kunna ta emot ukrainska forskare. I den svåra situation som råder måste vi göra vårt yttersta för att hjälpa ett land utsatt för krig menar en enig kår av företrädare för vetenskapen i Sverige.

Det svenska vetenskapssamhället planerar nu olika former av stöd till Ukraina.

Det ukrainska samhället står inför en humanitär katastrof. I det akuta läget handlar det om att rädda liv och hjälpa människor på flykt. Stora delar av världssamfundet har reagerat starkt på de överträdelser av mänskliga rättigheter som just nu sker i Ukraina. Framtiden är på många sätt oviss.

Det oberoende kunskapssökandet och den akademiska friheten utgör viktiga grundpelare i en fungerande demokrati, och för samhällsutvecklingen. Vid sidan av mänskliga lidanden och umbäranden ser vi med djup oro på hur förutsättningarna för vetenskapen i Ukraina nu äventyras, och hotar att göra så för lång tid framöver.

I ett samlat svenskt agerande kommer vi därför att erbjuda ukrainska forskare möjligheten att för en kortare eller längre tid vistas i Sverige. Det kan gälla möjligheten att få vara en del av olika forskningsmiljöer, tillgång till infrastruktur eller på annat sätt möjliggöra forskning som hindras i hemlandet.

– Den ukrainska vetenskapsakademien har en central roll för forskningen i landet och vi vill på detta sätt stödja vår systerakademi i ett krisläge, säger Hans Ellegren, ständig sekreterare vid Kungl. Vetenskapsakademien.

– Forskningen är till sin karaktär internationell och här står akademiska kärnvärden på spel. Vi utlyser nu stipendier för ukrainska forskare att verka i Sverige och erbjuder plats för ukrainska forskare vid våra institut.

Många aktörer, både i Sverige och i andra länder, tar just nu olika initiativ för att stödja Ukraina. För den ukrainska vetenskapen kan svenska forskningsfinansiärer göra en viktig insats genom att rikta medel för finansiering av gästforskare från ett invaderat land. Scholars at Risk, som stödjer utsatta forskare genom att förmedla fristäder vid olika lärosäten, är en central aktör, liksom Sveriges universitets- och högskoleförbunds flyktinggrupp som nu startar på nytt.

– Det finns ett enormt engagemang på våra lärosäten, och med detta samlade initiativ vill vi visa vår enighet, säger Astrid Söderbergh Widding, rektor vid Stockholms universitet och ordförande för Sveriges universitets och högskoleförbund.

– Vi står beredda att finna individuella lösningar som passar de enskilda forskarnas behov, och vi för samtal med olika finansiärer om att finna vägar för att gemensamt stödja forskare på flykt från Ukraina.

Kontaktpersoner:

Hans Ellegren, ständig sekreterare, Kungl. Vetenskapsakademien
E-post: hans.ellegren@kva.se
Telefon: 08-673 95 02

Astrid Söderbergh Widding, rektor Stockholms universitet, ordförande för Sveriges universitets- och högskoleförbund