"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"

Ekonomipriset

Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne tillkom 1968, med anledning av Riksbankens 300-årsjubileum. Prisutdelningen sker den 10 december, årsdagen av Alfred Nobels död. Priset kan delas av högst tre mottagare. Pristagarna offentliggörs varje år i mitten av oktober på akademiens och Nobelstiftelsens webbplatser direkt efter att de utsetts.

Prisföreläsningar under Nobelveckan

Dagarna före utdelningen den 10 december håller varje pristagare en prisföreläsning. Sedan 1999 kan man se prisföreläsningarna via Internet från Nobelprize.org. Årets pristagare i fysik, kemi och ekonomiska vetenskaper håller sina officiella prisföreläsningar 8 december på Aula Magna i Stockholm och kan ses live på kva.se. De kommer också finnas tillgängliga i efterhand på KVATV.

Prisföreläsningarna 2016

Ekonomipriset 2016

Illustration: Johan Jarnestad.Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 2016 till Oliver Hart, Harvard University, Cambridge, MA, USA och Bengt Holmström, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA, USA, ”för deras bidrag till kontraktsteorin”

Pressmeddelande
Populärvetenskaplig information (pdf)
Scientific Background (pdf)

Nobelaffischer

För vad har pristagarna fått världens mest prestigefyllda pris? De populär-vetenskapliga Nobelprisaffischerna förklarar vad priserna handla om.

I slutet av november släpps 2016 års affischer.

Beställ nobelaffischer

 

 

Nominering och utdelning

EkonomiprismedaljenNominering och val av ekonomipristagare sköts till största delen av akademiens Ekonomipriskommitté. Varje år inbjuder kommittén tusentals vetenskapsmän, ledamöter och universitetsprofessorer i ett stort antal länder att inkomma med förslag till ekonomipriskandidater för det kommande året. Akademiledamöter och tidigare ekonomipristagare har också rätt att föreslå kandidater.

De inkomna förslagen granskas sedan av kommittén med bistånd av särskilt utsedda experter. Då kommittén gjort sitt val bland de föreslagna priskandidaterna och underställt akademien förslagen, sker det slutliga valet av pristagare genom omröstning. Akademiens beslut tillkännages och publiceras på akademiens och Nobelstiftelsens webbplatser direkt efter omröstningen i mitten av oktober varje år.

Mer information

Nobelprize.org (alla priser)
Nobelmuseet, Stockholm
Karolinska Institutet (medicin)
Svenska Akademien (litteratur)
Norska Nobelinstitutet (fred)