Ylva Borgegård

Administratör, Kommittén för priset i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne
Organisation
Kungl. Vetenskapsakademien
Medlem av
Akademiens kansli
Klassekreterare (Klassen för samhällsvetenskaper)