Miljö, klimat och energi

Akademien kan, tack vare sin oberoende ställning, tillhandahålla en neutral plattform för diskussion om kontroversiella miljö- och energifrågor. Arbetet hanteras då i första hand av Akademiens kommitté för miljö och energi. Akademien bedriver också forskning inom miljöområdet genom Beijerinstitutet för ekologisk ekonomi och Global Economic Dynamics and the Biosphere, ett tvärvetenskapligt forskningsprogram som undersöker kopplingar mellan globala miljö- och samhällsförändringar och mänsklighetens utveckling och välbefinnande. Sedan 1972 ger Akademien också ut den miljövetenskapliga tidskriften Ambio. Många miljöfrågor behandlas dessutom i de internationella samarbetsorganisationer mellan akademier, där Vetenskapsakademien är aktiv medlem.