Anthropocene Laboratory

Det övergripande syftet med Anthropocene Laboratory är att skapa och sprida vetenskapsbaserad förståelse och insikter för att identifiera och möjliggöra nya vägar mot en hållbar framtid. Fokus kommer att ligga på biosfären, jordens tunna lager av liv som människan är en del av.

Laboratoriet

Anthropocene Laboratory kommer att sammanföra perspektiv och insikter från natur- och samhällsvetenskap, humaniora och andra kunskapsområden för att främja en holistisk förståelse av antropocen, möta en ökande efterfrågan på vetenskapsbaserad kunskap för att hitta vägar mot en hållbar framtid, samt stödja en generation av forskare som samarbetar över ämnesområden och landsgränser.

Laboratoriet kommer fungera som mötesplats för intensivt samarbete, både virtuellt och på plats, och samla forskare internationellt för att behandla relevanta och centrala frågor. Internationella nätverk med världsledande forskare kommer att byggas upp och vidareutvecklas. Unga framstående forskare kommer att identifieras och engageras för att förstå dynamiken i biosfären och agera på utmaningarna.

En viktig del av laboratoriets verksamhet kommer vara att arrangera högkvalitativa tvärvetenskapliga workshops, att engagera sig i tvärvetenskapliga science-for-change-möten och vara värd för ett postdokprogram. Anthropocene Laboratory strävar efter att föra samman ovanliga kombinationer av människor och interagera med forskare från alla ämnesområden såväl som med konstnärer, företag, civilsamhället, ursprungsbefolkningar och regeringsrepresentanter med olika nationaliteter och erfarenheter.

Det är dags att agera för att skapa nya insikter genom kollaborativt lärande och erbjuda vägledning för att styra om samhällsutvecklingen mot en hållbar framtid. Det finns ett akut behov av att stärka biosfären. Vi kommer kombinera vetenskaper med fokus på systemförståelse och insikter om de risker och möjligheter som mänskligheten står inför som en del av biosfären för att generera  upptäckter, genombrott och olika källor till innovation för transformativ utveckling.

Antropocen

Mänskligheten har vuxit till en global kraft som påverkar planetens biosfär och utmanar motståndskraften hos de gynnsamma miljöförhållanden på planeten jorden som samhällen, kulturer och mänskliga civilisationer i grunden är beroende av. Antropocen – människans tidsålder – föreslås som en ny geologisk epok för att fånga denna nya, komplexa, okända och allvarliga situation.

Antropocen är ett ord som används alltmer av forskare inom såväl natur- och samhällsvetenskap som humaniora. Det kan innebära risk, exponering för skada, en kritisk överlevnadsutmaning, en värld av brutal orättvisa, kritiska sårbarheter och fasor som en följd av krig och omfattande migration. Men det är också ett ord som kan betyda möjlighet och hopp, och visa på att nya kontakter mellan människor kommer att stimulera samarbete och innovation av nya sociala, ekologiska, politiska och tekniska system, och leda till handling för en hållbar framtid som inte lämnar någon utanför.

Finansiering

Laboratoriet finansieras av Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse samt Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond.

Kontakt

Henrik Österblom
Föreståndare, Anthropocene Laboratory
henrik.osterblom@kva.se