Sture Centerwalls pris

Ändamål: Belöning till personer som i naturskyddslagens anda gjort sig förtjänta om djurlivets fortbestånd i Sverige.
Utdelas: Varje år