Slåtter med lie och matematiska färdigheter belönas

Jan Wester och Mats Rosengren får Sture Centerwalls pris 2022 för sitt arbete med att återskapa ett intresse för lieslåtter. Samtidigt tilldelas matematikern Christian Johansson, Göteborgs universitet, den Strömer-Ferrnerska belöningen. Det beslutade Akademien vid allmän sammankomst 6 april.

Mats Rosengren Foto: Kristina Bjureke

Sture Centerwalls pris

Kungl. Vetenskapsakademien har, efter förslag från klassen för biologiska vetenskaper, beslutat utdela Sture Centerwalls pris, på 25 000 kr att dela på till:

Jan Wester och Mats Rosengren, Vreta kloster respektive Broddetorp

”för deras arbete med att skapa ett ökat intresse för lieslåtter som bidrar till att bevara och restaurera ängsmarkers botaniska och zoologiska mångfald.”

Mats Rosengren (”Lie-Mats”) och Jan Wester (”Slåttergubben”) driver på varsitt håll kurser, försäljning av redskap och ängsskötsel på entreprenad. De har varit helt avgörande för det allt större intresset för och kunskapen om att hävda ängsmarker genom slåtter.

En viktig faktor för lieslåtterns återkomst är att de traditionella nordiska liarna i hårt stål, som i stort sett kommit ur produktion, ersatts med den centraleuropeiska, mjukare, knackelien som fortfarande tillverkas i god kvalitet. Mats Rosengren och Jan Wester står bakom detta teknikskifte.

– Tillsammans med deras kursverksamhet har det lett till en explosion i intresset för att förvalta gräsmarker genom att slå dem med lie. Något som i sin tur kan bli räddningen för våra få kvarvarande ängsmarker, en av Sveriges artrikaste naturtyper, säger Lars Tranvik, ledamot av Vetenskapsakademien och professor vid Institutionen för ekologi och genetik vid Uppsala universitet.

Sture Centerwalls pris är ett nationellt pris som utdelas årligen till ”personer som i naturskyddslagens anda gjort sig förtjänta om djurlivets fortbestånd i Sverige”.

Jan Wester Foto: Privat

Strömer-Ferrnerska belöningen

Christian Johansson Foto: Privat

Kungl. Vetenskapsakademien har, efter förslag från klassen för matematik, beslutat utdela Strömer-Ferrnerska belöningen på 15 000 kr till:

Christian Johansson, Göteborgs universitet

”för sina arbeten om kohomologi, Shimuravarieteter och grundläggande teori för egenvarieteter.”