Pionjärer prisas för skapandet av vattenrike

Sven-Erik Magnusson och Hans Cronert är visionärerna som skapade Kristianstads Vattenrike. Nu får de Sture Centerwalls pris av Kungl. Vetenskapsakademien för en ”naturvårdsinsats utöver det vanliga”.

Sven-Erik Magnusson. Foto: Privat

Sture Centerwalls pris 2024 (85 000 kr) tilldelas Sven-Erik Magnusson och Hans Cronert

”för ett visionärt och långsiktigt arbete för skapande av Kristianstads Vattenrike, ett biosfärområde för bevarande, utveckling och tillvaratagande av unika naturvärden i Helgeåns vattensystem, Kristianstads kommun.”

Här simmar utter och mal. Här flyger svartfläckig blåvinge och kungsfiskare. Och här växer ålgräs och sandnejlika. Kristianstads Vattenrike utgör mindre än två promille av Sveriges yta men är hem för 20 procent av landets rödlistade arter.

Den enorma rikedomen i form av djur och växter i Kristianstads våtmarker hade väckt Sven-Erik Magnussons intresse redan på 1960-talet, trots att han själv inte hade sina rötter i trakten. 1989 startade han verksamheten med Vattenriket på Kristianstads kommun. Ganska snart insåg han att han behövde hjälp och tog kontakt med Hans Cronert vid länsstyrelsen.

Hans Cronert. Foto: Privat

– Jag var biolog och fågelskådare och hade sedan länge ett idéellt engagemang i den lokala fågelklubben. Båda såg vi problemen, att strandängarna inte hävdades längre utan höll på att växa igen och att strandängsfåglarnas unika livsmiljö hotades, berättar Hans Cronert.

Långsiktigt förändringsarbete

Med gemensamma krafter började de ett långsiktigt förändringsarbete. Ett problem var att området som svämmade över vintertid bara sågs som ”vattensjukt” och inte som en resurs.

– Vattnet är både ett hot och en möjlighet, men så har det alltid varit, säger Sven-Erik Magnusson.

Det var han som hittade den positivt klingande benämningen vattenrike i en skrift av författaren Carl Fries. Genom åren har han fungerat som den stora strategen och organisatören som ansökt om medel och skapat förutsättningarna. Hans Cronert blev i stället praktikern som var ute i markerna, pratade med de lokala lantbrukarna och sammanställde kunskap.

I dag har platsen förvandlats till en tillgång, inte minst som besöksmål. Vattnets och våtmarkernas värden har gjorts tillgängliga för allmänheten, restaureringsprojekt har genomförts och nya besöksplatser ställts i ordning. 2005 utnämndes Vattenriket till ett biosfärområde av Unesco (ett av de äldsta i Sverige) och 2010 invigdes besökscentret Naturum.

Pionjärinsatser

Yngre kollegor har sedan länge tagit över stafettpinnen. Men de båda initiativtagarna har enligt Kungl. Vetenskapsakademien gjort sig mer än väl förtjänta av Sture Centerwalls pris för sina pionjärinsatser. De påbörjades i en tid när våtmarker inte hade alls lika hög status som i dag.

– När jag ser i backspegeln så tänker jag att det viktiga var att vi hade helhetsperspektivet. Det hade aldrig gått om vi hade sålt in det som bara ett naturvårdsprojekt. I stället fokuserade vi både på turism, rekreation, utbildning och forskning, säger Sven-Erik Magnusson som är mycket glad över att nu även uppmärksammas av Akademien.

– Det känns otroligt högtidligt och hedrande.

FAKTA

Sture Centerwalls pris tilldelas årligen personer som i naturskyddslagens anda gjort sig förtjänta om djurlivets fortbestånd i Sverige. Mer att läsa om Kristianstads Vattenrike finns på den egna webbplatsen vattenriket.kristianstad.se