Letterstedtska författarpriset

Ändamål: För något originalarbete inom vetenskapens, litteraturens eller konstens område, som under nästföregående år blivit utgivet i tryck, eller för någon under samma tid gjord upptäckt av praktiskt värde för mänskligheten.
Villkor: Svensk medborgare
Utdelas: Varje år