Bok om det judiska Europa och översättning av Olga Tokarczuk prisas

Vetenskapsakademien har beslutat tilldela Eva Ekselius Letterstedtska författarpriset för hennes bok om det judiska Europa. Letterstedtska översättarpriset går till Jan Henrik Swahn för översättningen av Nobelpristagaren Olga Tokarczuks senaste roman.

Recensenterna har kallat boken ”överväldigande”, ”initierad”, ”skimrande pärla” och ”unik”. Vakna mitt folk! Det judiska Europa mellan den franska revolutionen och den ryska (Volante förlag) nominerades till både Augustpriset i fackboksklassen och Stora fackbokspriset 2023 men föll på mållinjen.

Nu får den mottaga ett annat litterärt pris, Letterstedtska författarpriset, på 95 000 kronor av Kungl. Vetenskapsakademien. Görel Cavalli-Björkman, ledamot av Vetenskapsakademien och ordförande i priskommittén berättar vad som tilltalade ledamöterna.

– Det är en enormt spännande och givande bok där man får hela bakgrunden till varför judarna flydde till olika länder på grund av förföljelser. Den skildrar en intressant del av vår historia som det är en viktig del av allmänbildningen att känna till.

Eva Ekselius. Foto: Sara Mac Key

Överraskad och glad

Författaren Eva Ekselius är både journalist och disputerad litteraturvetare. Hon blir överraskad och väldigt glad när hon får information om priset.

– Det är inte alltid så lätt att få någon uppmärksamhet för kvalificerad sakprosa. Boken är skriven för en bred allmänheten men ska ge nya perspektiv även till dem som själva forskar inom området.

På 500 sidor har hon försökt ge en bild av judarnas historia i Europa, bland annat genom detaljerade skildringar av en rad enskilda levnadsöden. En förhoppning är att utifrån den judiska erfarenheten berätta något viktigt om hela kontinentens historia, kanske också skapa en ökad förståelse för den migration som sker idag.

– All främlingsfientlighet bygger på mytiska föreställningar av den andre. Ingenstans är det så tydligt som med judarna. Om vi inte förstår den här delen av historien så blir det svårt att se och förstå också vad som händer i vår egen tid.

Jan Henrik Swahn. Foto: Elnaz Baghlanian

Särskilt flyt i översättning

Om översättaren Jan Henrik Swahn noterar priskommittén att han har en enastående språkkänsla och ett särskilt flyt i språket. Empusion (Albert Bonniers förlag) är Olga Tokarczuks första roman sedan hon tilldelades Nobelpriset i litteratur 2018. Jan Henrik Swahn har sammanlagt översatt sju av hennes böcker och berättar att det inte är helt lätt.

– Hon är svår därför att hon är så litterär samtidigt som hon är djupt psykologisk. Hon går djupt in i de människor hon skildrar men även djupt in i språket. Jag har översatt Olga Tokarczuk i 25 år nu och ”kan henne”. Men det blir inte lättare för varje bok eftersom hon hela tiden höjer nivån.

Översättare arbetar ofta lite i skymundan och får inte alltid den uppmärksamhet de förtjänar. Därför tycker Jan Henrik Swahn att det känns extra roligt med Letterstedtska översättarpriset på 135 000 kronor.

– Jag är jätteglad. De bästa priserna är de som kommer oväntat. Det här är ingenting jag kände till eller har gått och väntat på.