Anna-Greta och Holger Crafoord

Holger Crafoord (1908–1982) spelade under en lång tid en framträdande roll inom svensk industri och svenskt näringsliv. Efter att ha ägnat en stor del av sitt yrkesverksamma liv åt AB Åkerlund & Rausing, grundade han 1964 Gambro AB i Lund, där tillverkningen av den konstgjorda njuren påbörjades.

Anna-Greta och Holger Crafoord
Anna-Greta och Holger Crafoord

Dialysapparaten vann snart världsrykte. Senare fördes en rad olika medicinska instrument ut på världsmarknaden och gjorde Gambro till ett ledande företag. 1980 skapades Crafoordska stiftelsen, som idag har ett kapitalvärde av över 700 miljoner kronor. Denna stiftelse har bland annat skänkt 10 miljoner kronor till Anna-Greta och Holger Crafoords fond.

1972 blev Holger Crafoord ekonomie hedersdoktor och 1976 medicine hedersdoktor vid Lunds universitet.

Fru Anna-Greta Crafoord (1914–1994) var som maka till Holger Crafoord delaktig i utvecklingen av Gambro och därmed i en modern industriell framgångshistoria med betydelse för hela Sverige. Genom frikostiga donationer och ett starkt engagemang för sin omvärld bidrog hon till landets vetenskapliga och kulturella liv. 1987 blev Anna-Greta Crafoord medicine hedersdoktor vid Lunds universitet.

Makarna Crafoord har under årens lopp på många sätt främjat forskning och kultur. Genom Anna-Greta och Holger Crafoords fond har naturvetenskaplig forskning fått ett betydelsefullt stöd.