Crafoord Academy Lectures

Crafoord Academy Lectures är en populärvetenskaplig föreläsningsserie med internationella föreläsare på högsta vetenskapliga nivå. Föreläsningarna anordnas varje år i Lund med syftet att synliggöra Crafoordpriset och dess prisområden samt att intressera ungdomar för forskning. 

Föreläsningsserien hålls enligt ett rullande schema som täcker in Crafoordprisets fyra prisområden; matematik och astronomi, geovetenskaper, biovetenskaper samt polyartrit.

Se samtliga Crafoord Academy Lectures på Crafoordprisets webbplats under respektive ämne. Där finns också mer video från offentliggöranden av Crafoordpriset och Crafoord Days.

The emergence of our complex cosmos

Crafoord Academy Lecture med Sir Martin Rees, University of Cambridge, UK.