Sommartips 2023

Sommar och svårt att hitta nyheter? Hotet mot den biologiska mångfalden är ett viktigt och angeläget ämne. Författarna bakom en ny skrift utgiven av Vetenskapsakademien är bland annat experter på fåglar, fjärilar och livet i havet. De berättar gärna mer om varför det är viktigt att bevara olika arter och vad vi kan göra för att de ska finnas kvar. Men vid Akademien finns även experter på svampar, turism, fritidsboende med mera.

Biologisk mångfald är viktig året runt men ämnet kan kännas särskilt angeläget att lyfta på sommaren när vi vistas mycket utomhus omgivna av djur och natur. Skriften Vetenskapen säger om – biologisk mångfald och evolution som utkom för en tid sedan hittar du här.

Den har tagits fram av en grupp ledamöter vid Vetenskapsakademien och andra experter med olika kompetensområden. Om du vill veta mer går det bra att kontakta några av dessa, var och en med sina specialiteter:

Kerstin Johannesson, professor i marin ekologi finns vid Göteborgs universitets marina forskningsstation på Tjärnö, utanför Strömstad. Hon är specialiserad på livet i havet som snäckor, tång och fiskar, och på hur arter anpassar sig till miljöförändringar. Du når henne på kerstin.johannesson@gu.se eller telefon 076-622 96 11.

Jarone Pinhassi, professor i mikrobiologi vid Linnéuniversitet specialiserar sig på det du inte kan se med blotta ögat, marina bakterier och hur de påverkar havet. Du når honom på jarone.pinhassi@lnu.se eller telefon 070-275 63 18.

Susanne Åkesson, professor i zooekologi vid Lunds universitet intresserar sig för hur djur flyttar och navigerar. Hon studerar framför allt fåglar och har nyligen gett ut boken Bevingade vänner: hur jag fyllde min trädgård med fåglar. Henne når du på susanne.akesson@biol.lu.se eller telefon 070-245 04 23.

Niklas Wahlberg, professor i systematisk biologi vid Lunds universitet och chef för biologiska muséet, är specialiserad på insekter och särskilt fjärilars evolutionshistoria. Du når honom på niklas.wahlberg@biol.lu.se eller telefon 076-774 79 22.

Svampar i fokus

I samband med svampens dag 4 augusti kanske det kan vara läge att intervjua en mykolog. Professor Bergianus vid Vetenskapsakademien, Hanna Johannesson, forskar om svampar. Hon kommer även att sommarprata i Sommar i P1 17 augusti. Henne når du på hanna.johannesson@kva.se. Du kan läsa mer om Hanna och vad hon planerar att prata om under sitt sommarprat här.

Forskar om turism

Före sommaren, 14 juni, fick Vetenskapsakademien en ny ledamot. Det är Dieter Müller vid Umeå universitet som forskar om turism och fritidsboende, ett annat somrigt ämne. Honom kan du läsa mer om här.

Ojämställda utbildningsval

Under sommaren kommer också antagningsbeskeden till universitet och högskolor. Du har väl inte missat vårt senaste pressmeddelande? Precis före midsommar offentliggjorde Vetenskapsakademien att Karl Wennberg, professor vid Handelshögskolan i Stockholm, får årets anslag från Aktiestinsens stiftelse på 1,8 miljoner kronor. Pengarna kommer han att använda till ett projekt vid grundskolorna i Malmö i höst för att se vilka åtgärder som kan ha störst effekt för att bland annat få fler tjejer att välja naturvetenskaps- och ingenjörsutbildningar. Han kan berätta om hur ojämställda utbildningsvalen till universitet och högskolor fortfarande är. Se här.

Trevlig sommar!