Ny ledamot forskar om turism

Turismen, särskilt i norr, står i fokus för det senaste tillskottet till Vetenskapsakademiens klass för geovetenskaper. Kulturgeografen Dieter Müller, från Umeå universitet, valdes in som ny svensk ledamot vid Akademiens sammankomst 14 juni i år.

Porträtt av kulturgeografen Dieter Müller.
Dieter Müller. Foto: Mattias Pettersson

Dieter Müller är professor i kulturgeografi och vicerektor vid Umeå universitet. Han forskar om turism. Bland annat har han undersökt hur turismen utvecklats över tid, dess betydelse som näring – särskilt i glesbebyggda trakter – och de konflikter som kan uppstå mellan turism, naturvärden och andra ekonomiska intressen. En särskild tyngdpunkt i hans forskning har legat på att analysera olika aspekter på fritidsboende. Med hjälp av resultat från hans forskning har bilden av turismen vidgats. Det handlar om flera olika former av geografisk rörlighet som kan ha stor påverkan på samhället och miljön.

Han har särskilt studerat turismen i norr och på senare år bland annat undersökt vad som hände när man i allt högre grad började använda begreppet Arktis. Genom att ta sig ett nytt varumärke förvandlades norra Sverige till ett globalt resmål med stark dragningskraft på turister året runt.

Dieter Müllers internationella nätverk är stort och han var under åtta år ordförande för Internationella Geografiska Unionens kommission för turism, fritid och global förändring. År 2018 fick han utmärkelsen Roy Wolfe Award för framstående insatser inom turismgeografin av American Association of Geographers.

Dieter Müller, Umeå universitet