Per Strömberg vald till vice ordförande för Vetenskapsakademien

Per Strömberg, professor i finansiell ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm, är ny vice preses (vice ordförande) för Vetenskapsakademien. Som ekonom ser han det bland annat som sin uppgift att representera samhällsvetenskaperna i Akademiens ledning.

Per Strömberg. Foto: Juliana Wiklund, Handelshögskolans i Stockholm.

Per Strömberg har bland annat forskat om riskkapital och hur man skriver finansiella kontrakt mellan riskkapitalister och entreprenörer. Men även studerat hur olika ekonomiska incitament som koldioxidskatt skulle påverka företag i samband med den nödvändiga klimatomställningen. Dessutom har han haft en fot i ekonomipriskommittén i många år.

– Jag har suttit elva år i priskommittén, varav tre som ordförande och det har varit jättekul. Man lär sig väldigt mycket och det krävs att man är bred eftersom det är så olika ämnesområden som belönas.

Lämnat kommittén

Nu har han lämnat kommittén. Men att säkerställa och vidmakthålla den höga kvaliteten i arbetet med de många olika utmärkelser som Akademien delar ut är något han hoppas kunna hjälpa till med även i sin nya roll.

– Man kan inte vila på lagrarna utan måste bli bättre hela tiden. En ständigt återkommande fråga är den om mångfald bland pristagarna, både när det gäller kön och etnicitet. Att vi ska bli bättre på det utan att tumma på kvaliteten är en viktig fråga. Det har jobbats mycket på det men vi kan säkert göra ännu mer, säger han.

Tvärvetenskaplig mötesplats

Men Vetenskapsakademien är så mycket mer än de priser som ledamöterna hjälper till att dela ut. Det bästa med institutionen är möjligheten att träffa och diskutera med andra forskare, menar Per Strömberg.

– Vetenskapsakademien är en tvärvetenskaplig mötesplats som är väldigt gränsöverskridande. Ett forum där man har tillgång till discipliner inom en mängd olika områden. Det är det som är Vetenskapsakademiens unika styrka.

Att tacka ja till att bli vice preses när han fick frågan av valberedningen var en självklarhet, menar han. Och han ser det som ett särskilt ansvar att vara den enda med samhällsvetenskaplig bakgrund i presidiet*.

Vill värna samhällsvetenskaperna

Många som hör talas om Vetenskapsakademien associerar den kanske i första hand med naturvetenskaperna, men här finns också många ledamöter med en humanistisk eller samhällsvetenskaplig bakgrund, påpekar han.

– Det känns viktigt att värna samhällsvetenskaperna. Samhällsvetenskapen kan bidra med många viktiga perspektiv på några av dagens mest brännande frågor, även om vi som forskare ibland har andra utmaningar än naturvetarna.

Namn: Per Strömberg
Ålder: 55 år
Familj: Fyra barn och två barnbarn.
Senast lästa bok: Ingrid Carlbergs bok Nobel, den gåtfulle Alfred, hans värld och hans pris. ”Välskrivet och välresearchat”.
Intressen utanför arbetet: Spelar piano och tittar alldeles för mycket på fotboll, är en inbiten AIK-supporter.
Okänd talang: Är bra på att laga alla former av mat och grillar gärna.

*Per Strömberg efterträder Magnus Berggren som vice preses. Sammanlagt har Vetenskapsakademien tre vice presides, förutom Per Strömberg även Ulf Ellervik och Sven Lidin. De bistår preses, ordförande Birgitta Henriques Normark i hennes arbete. I presidiet sitter även ständige sekreteraren Hans Ellegren.