Hans Ellegren ny ständig sekreterare för Vetenskapsakademien

Hans Ellegren, professor i evolutionsbiologi vid Uppsala universitet, har valts till ny ständig sekreterare för Kungl. Vetenskapsakademien. Han efterträder Göran K. Hansson vid årsskiftet 2021–2022. Som ständig sekreterare hoppas han både kunna slå vakt om Akademiens historiska arv och se till att organisationen är aktiv här och nu.

Under sin forskarbana har Hans Ellegren bland annat kartlagt flugsnapparens gener och den skandinaviska vargstammens genetik. Genom att studera DNA har han försökt ta reda på hur mångfalden av arter har uppstått.

År 2010 blev han invald som ledamot av Vetenskapsakademiens klass för biologiska vetenskaper. De senaste åren har han varit ordförande i kommittén för forskningspolitiska frågor och vice preses (vice ordförande). Engagemanget för forskningen och dess möjligheter tar han med sig in i sin nya roll.

Hans Ellegren. Foto: Markus Marcetic
Vetenskapsakademien är oöverträffad som expertorganisation. Det finns en oerhörd mängd kunskap och klokskap samlad i vår ledamotskår.

– Jag har en bild av att Akademien ska spela en roll i dagens samhälle. Forskningspolitiken är en arena där vi kan bidra, men vi kan också vara aktiva utåt och förse samhället med relevant kunskapsunderlag i viktiga frågor. Vetenskapsakademien är oöverträffad som expertorganisation. Det finns en oerhörd mängd kunskap och klokskap samlad i vår ledamotskår. Vi behöver komma ut och berätta hur viktig vetenskapen är!

 ”Ett arv att förvalta”

Han har också ett stort intresse för vetenskapshistoria och har sedan 2013 varit ständig sekreterare i Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala vars historia han sammanfattat i två böcker – en tredje är på väg. Att nu få ta över posten som ständig sekreterare för Vetenskapsakademien, en organisation med anor från 1739, är något han tycker känns både roligt och hedrande.

– Det är ett arv som man ska förvalta och det är viktigt att ha respekt för det som har byggts upp under seklernas gång. Men jag hoppas att vi också ska kunna kombinera det arvet med att vara en modern organisation som är relevant för sin samtid.

Hans Ellegren valdes till ständig sekreterare vid Vetenskapsakademiens allmänna sammankomst på onsdagskvällen den 9 juni.

FAKTA Akademien

Den ständige sekreteraren vid Vetenskapsakademien väljs på en period av fyra år. I tjänsten ingår att leda verksamheten och vara högste chef över Akademiens kansli. Vetenskapsakademien är en oberoende organisation vars uppdrag är att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Akademien har sammanlagt över 600 svenska och utländska ledamöter och till uppdragen hör att årligen utdela Nobelprisen i fysik och kemi samt Ekonomipriset.

Kontakt:
Hans Ellegren, professor i evolutionsbiologi vid Uppsala universitet
hans.ellegren@ebc.uu.se
070-425 06 37

Presskontakt:
Eva Nevelius, pressansvarig vid Vetenskapsakademien
eva.nevelius@kva.se
070-878 67 63