Vetenskapen säger – om klimatet i tryckt form

Om några dagar får prenumeranter av Forskning & Framsteg skriften Vetenskapen säger – om klimatet hem i brevlådan tillsammans med tidningen. Vetenskapen säger är en serie populärvetenskapliga skrifter från Kungl. Vetenskapsakademien som produceras och distribueras med stöd från Stiftelsen Natur & Kultur.

Illustration: Johan Jarnestad

Vetenskapen säger – om klimatet togs fram för första gången hösten 2021 men fanns då endast i en digital upplaga. Nu finns den även i en mindre upplaga i tryckt form. Innehållet har utarbetats av en grupp med framstående klimatforskare, både ledamöter av Vetenskapsakademien och externa experter, tillsammans med en redaktör.

Här sammanfattas den kunskap som forskarna har i dag när det gäller klimatet. Vi ser nu att klimatförändringarna redan påverkar varje region på jorden på flera sätt. Det är också obestridligt att det är människans påverkan, främst genom utsläpp av växthusgaser som har orsakat den globala uppvärmningen. Skriften fokuserar särskilt på extremhändelser som skyfall, torka och värmeböljor, men också det nordiska perspektivet.

Sedan tidigare har prenumeranterna av Forskning & Framsteg också fått skriften Vetenskapen säger – om genmodifierade växter i brevlådan. Senare i höst kommer även en skrift som handlar om vacciner att distribueras. Samtliga populärvetenskapliga skrifter från Vetenskapsakademien finns även att ladda ned här på webbplatsen.