Vetenskapsakademien ger ut skrift om klimatet

I dag, bara dagar innan klimatmötet COP26 i Glasgow inleds, ger Vetenskapsakademien ut Vetenskapen säger – om klimatet i samarbete med Stiftelsen Natur & Kultur. Syftet är att nå ut med vetenskapssamhällets samlade syn på en fråga som berör oss alla.

Det är en grupp med framstående klimatforskare, både ledamöter av Vetenskapsakademien och externa experter, som har arbetat fram materialet tillsammans med en redaktör.

En av de sakkunniga är ledamoten Deliang Chen, professor i fysikalisk meteorologi vid Göteborgs universitet, och även en av de koordinerande huvudförfattarna till IPCC:s senaste rapport som släpptes i början av augusti i år.

I Vetenskapen säger – om klimatet slår forskarna fast att klimatförändringarna redan påverkar varje region på jorden på flera sätt och att framtidens klimat kommer att bestämmas av utsläppens utveckling och klimatkänsligheten. Klimatkänsligheten är ett uttryck för hur mycket varmare eller kallare klimatet blir efter en störning av något slag.

Deliang Chen. Foto: Johan Wingborg
Det vi skriver baserar sig på den senaste IPCC-rapporten och andra publicerade forskningsresultat för Norden.

– Det vi skriver baserar sig på den senaste IPCC-rapporten och andra publicerade forskningsresultat för Norden. IPCC-rapporten är på nästan 4 000 sidor med 40 sidors sammanfattning på engelska, men vi håller oss till 15 sidor på svenska och försöker förklara på ett populärvetenskapligt sätt. Vi vänder oss till både journalister, beslutsfattare, gymnasieelever och den breda allmänheten, säger Deliang Chen.

Ett särskilt fokus ligger på extremhändelser som skyfall, torka och värmeböljor. Men också på det nordiska perspektivet. Den som läser skriften får bland annat lära sig att temperaturökningen de senaste 160 åren har varit som störst på de nordliga breddgraderna. I Sverige är ökningen nästan dubbelt så stor som det globala medelvärdet på cirka 1,1 grader.

Deliang Chen har under sin forskarkarriär på nära håll följt hur kunskapsläget utvecklats inom fältet.

– Första gången jag arbetade åt IPCC var i slutet av 1990-talet. I den rapport som jag medverkade till då skrev man att det var ”troligt” att människan varit den dominerande orsaken till den globala uppvärmningen. I IPCC:s rapport från 2013 stod det att det var ”extremt troligt”. Och den här gången, 2021, skriver organisationen att det ”utan tvekan är mänsklig påverkan” som ligger bakom.

Att forskningen på senare år nått fram till en samsyn om klimatförändringarna tror han inte alltid att allmänheten är fullt medveten om. Istället sprids ibland missuppfattningar om att det fortfarande råder oenighet inom vetenskapssamhället om hur det faktiskt förhåller sig.

– Det är viktigt att känna till att det kapitlet är avslutat nu. Det är också viktigt att veta att det inte är för sent att agera och att allt vi gör påverkar klimatet. Ibland hör man att det inte spelar någon roll vad vi gör i Sverige, men det är inte sant. Varje ton koldioxid vi släpper ut har en påverkan.

Fotnot: IPCC står för Intergovernmental panel on climate change och är FN:s klimatpanel. Skriften Vetenskapen säger – om klimatet har även granskats av SMHI, Sveriges nationella kontaktpunkt för IPCC.

FAKTA

Vetenskapen säger – om klimatet är den andra i en serie populärvetenskapliga skrifter från Vetenskapsakademien som distribueras med stöd från Stiftelsen Natur & Kultur. Den första handlade om vacciner. Initiativtagare till projektet är Vetenskapsakademiens preses (ordförande) Dan Larhammar.

Kontakt:

Deliang Chen, professor i fysikalisk meteorologi vid Göteborgs universitet
e-post: deliang@gvc.gu.se
telefon: 031-786 48 13

Presskontakt:

Eva Nevelius, pressansvarig vid Vetenskapsakademien
e-post: eva.nevelius@kva.se
telefon: 070-878 67 63