Vetenskapsakademien sammanfattar – om vaccin

I spåren av covid-19-pandemin är det många som har frågor om vacciner. För att ge svar på några av de vanligaste funderingarna har Kungl. Vetenskapsakademien i samarbete med Stiftelsen Natur & Kultur tagit fram Vetenskapsakademien sammanfattar – om vaccin.

 

Illustration: Johan Jarnestad

Information om vaccin har sällan varit viktigare än nu. I Vetenskapsakademien sammanfattar – om vaccin förklaras i text och bild bland annat hur vacciner först togs fram, hur de fungerar och varför det är mindre riskabelt att ta vaccin än att utsätta sig för sjukdom.

Även den noggranna processen när ett vaccin testas innan det blir godkänt beskrivs – något som skett även med de covid-19-vacciner som tagits fram rekordsnabbt i samband med pandemin.

Ann-Mari Svennerholm, professor i infektion och immunitet vid Göteborgs universitet och ledamot av Vetenskapsakademien har fungerat som sakkunnig i projektet. Tillsammans med en expertgrupp i Vetenskapsakademien har hon även författat Vetenskapen säger – om vaccin som går mer på djupet om vacciner och hur de verkar.

– Vi vill försöka förklara hur viktiga vacciner har varit för hälsoläget både i Sverige och globalt och vilken enorm nytta de gör. Det finns många människor som är tveksamma och oroliga och då är det viktigt att på ett sakligt sätt förklara fördelarna med vaccin, säger hon.

Vetenskapsakademiens preses (ordförande) har varit drivande i projektet. Han betonar att Vetenskapsakademien har en lång tradition av att sprida kunskap till den breda allmänheten allt sedan Linnés tid, något man gärna vill bygga vidare på.