Pressinbjudan: Vetenskapsakademien delar ut årets priser

Kungl. Vetenskapsakademien bjuder in till högtidssammankomst på Stadshuset fredag 12 april i närvaro av kungaparet. Vid sammankomsten kommer några av årets största vetenskapliga priser att delas ut.

Foto: Christine Olsson

Kungl. Vetenskapsakademien firar i vanliga fall sin högtidsdag 31 mars, årsdagen av fastställandet av Akademiens grundregler 1741. Men eftersom denna sammanföll med påsken i år så hålls årets högtidsdag istället 12 april. Högtidsdagen hålls i sin helhet i Stadshuset och mottagarna av några av årets största vetenskapliga priser är välkomna att ta emot sina utmärkelser.

Det handlar om Sjöbergpriset inom cancerforskning, Göran Gustafssonprisen till yngre forskare, Ingvar Lindqvistprisen till lärare i matematik och naturvetenskapliga ämnen samt Gregori Aminoffpriset för insatser inom det kristallografiska området.

Journalister och pressfotografer som vill delta i sammankomsten anmäler sig till pressansvarig (se nedan) senast 9 april. Berätta även om ni önskar intervjua någon av pristagarna så ska vi försöka ordna en tid! Fototillfällen kommer att erbjudas vid kungaparets ankomst och i samband med att priserna överlämnas.

Tid: Fredag 12 april, kl 17.40 (platser intagna).
Plats: Stadshuset, Stockholm.
Klädsel: Mörk kostym

Program

Öppningsanförande, Kungl. Vetenskapsakademiens preses (ordförande), Birgitta Henriques Normark.

Rapport om verksamhetsåret 2023, ständige sekreteraren, Hans Ellegren.

Föredrag av Anna Dreber Almenberg, Handelshögskolan i Stockholm, ledamot av Vetenskapsakademien Vilka resultat kan vi generalisera.

Utdelning av priser och belöningar

Svenska ledamöter invalda 2023 tar sitt inträde i Akademien.

Högtidssammankomsten avslutas

I anslutning till högtidssammankomsten arrangeras även Akademidagarna med en rad föreläsningar. 10 april anordnas Gregori Aminoffs prissymposium på Karolinska Institutet och Ingvar Lindqvistdagen för lärare på Vetenskapsakademien. 11 april hålls Akademisymposiet En dag om AI i vetenskapens tjänst på Vetenskapsakademien. Slutligen anordnas Sjöbergprisföreläsningen om cancervacciner 12 april på Karolinska Institutet. Journalister är naturligtvis även välkomna till föreläsningarna. Hör av er direkt till pressansvarig vid intresse.

Se Vetenskapsakademiens kalendarium för mer information

Priser och pristagare

Ingvar Lindqvistprisen, till lärare

2024 till Vera Lundström, Umeå elitidrottsgymnasium (matematik), Susanne Tegler, gymnasieskolan Spyken, Lund (fysik), Cristina Bernardez Marti och Jens Bjelvenmark, Gullmarsgymnasiet, Lysekil (kemi och biologi) samt Elin Gädda, Rälsen Norrviken, Sollentuna (NO).

Priserna delas ut av utbildningsminister Mats Persson.

Läs mer om prisen och pristagarna

Göran Gustafssonprisen, till yngre forskare

2024 till Alexander Berglund, Stockholms universitet (matematik), Giovanni Volpe, Göteborgs universitet (fysik), Sebastian Westenhoff, Uppsala universitet, (kemi), Vasili Hauryliuk, Lunds universitet (molekylär biologi) och Anna Överby Wernstedt, Umeå universitet (medicin).

Priserna delas ut av Vetenskapsakademiens preses (ordförande) Birgitta Henriques Normark.

Läs mer om prisen och pristagarna 

Gregori Aminoffs pris, inom kristallografi

2024 till professor Hao Wu, Boston Children’s Hospital, Harvard Medical School, USA. Hon får priset ”för banbrytande kristallografiska och elektronmikroskopiska studier av det medfödda immunförsvarets komplexa proteinstrukturer och cellers multimolekylära signaleringskomplex, studier som medfört ett paradigmskifte i förståelsen av cellers signalvägar.”

Läs mer om priset och pristagaren

Sjöbergpriset, inom cancerforskning

2024 till Catherine J. Wu, Dana-Farber Cancer Institute i Boston, USA. Hon får priset ”för upptäckter rörande tumörneoantigen och kroppens immunsvar mot tumörceller som grund för utveckling av cancervaccin”.

Läs mer om priset och pristagaren

Både Gregori Aminoffs pris och Sjöbergpriset delas ut av H.M. Konungen.

Medaljer och hedersbevis

Vid högtidssammankomsten delas även ett antal medaljer ut. Svante Arrheniusmedaljen i guld 2024 går till Per Siegbahn ”för ökad förståelse av fotosyntetiska mekanismer i fotosystem II, som möjliggjorts genom kvantkemiska beräkningar”. Karl Grandin, föreståndare för Centrum för vetenskapshistoria, Maria Asp, arkivarie vid Vetenskapsakademien samt Centrum för vetenskapshistoria och Åsa Utterström, Bergianska trädgården får Kungliga Patriotiska Sällskapets hederbevis.

Välkomna!

Presskontakt:
Eva Nevelius, pressansvarig vid Vetenskapsakademien
eva.nevelius@kva.se
070-878 67 63