Akademidagarna 2024

Datum: 2024-04-10 00:00 - 2024-04-12 23:55

Adress: Flera olika lokaler

Akademidagarna 2024

I anslutning till Akademiens högtidssammankomst genomförs varje år en serie konferenser, symposier och föreläsningar. Dessa aktiviteter samlar Akademien i gemensamt program: Akademidagarna.

Akademidagarna 2024 arrangeras mellan den 10-12 april:

10 april

11 april

  • Akademisymposium: AI i vetenskapens tjänst, för Akademiens ledamöter och särskilt inbjudna

12 april

  • Nya ledamöter introduceras i Vetenskapsakademien, för Akademiens ledamöter
  • Sjöberg Prize Lecture, inom cancerforskning
  • Högtidssammankomst, för Akademiens ledamöter och gäster

Programfolder>

Foto: Thomas Wingstedt


Vetenskapsakademien fotograferar och filmar under ett flertal av sina evenemang. Foto- och videomaterial kommer att behandlas av Akademien och lämnas till tredje part för bearbetning. Materialet kan också komma att användas i kommande kommunikation för att informera om Akademiens verksamhet i någon av Akademiens digitala och/eller tryckta kanaler. Om du inte samtycker till detta eller har frågor angående vår behandling av personuppgifter kan du kontakta oss per telefon 08-673 95 00, eller e-post gdpr@kva.se

Läs mer om hur Akademien behandlar dina personuppgifter

Kontakt: Peter Brandén
E-post: program@kva.se