Lärare som brinner för matematik och naturvetenskap prisas

Problemlösning, en naturvetenskaplig mötesplats på fritiden, spännande laborationer och fantasifulla äventyr är något av det som årets lärarpristagare erbjuder sina elever. Fem lärare från Umeå, Lund, Lysekil och Sollentuna har tilldelats årets Ingvar Lindqvistpriser av Kungl. Vetenskapsakademien.

Genom Ingvar Lindqvistprisen vill Kungl. Vetenskapsakademien visa på lärarnas viktiga roll i samhället. I år var det fem lärare som för en tid sedan ringdes upp av ständige sekreteraren Hans Ellegren. De har nominerats av skolledare, kollegor, elever och föräldrar för att genom ”entusiasm, engagemang och utvecklingsarbete” bidragit till att elevernas intresse för och kunskap inom matematik och naturvetenskap ökat. Nomineringarna har granskats av medlemmar ur Akademiens utbildningskommitté och beslutet fattats av Kungl. Vetenskapsakademien som helhet.

De har tolv träningspass i veckan och då måste de vara fokuserade och strukturerade. I mitt ämne fungerar det jättebra.

Hennes elever tränar hjärnan med problemlösning

Vera Lundström.

Vera Lundström, Umeå elitidrottsgymnasium, Umeå, får priset i matematik

”för att hon i sin undervisning framgångsrikt kombinerar höga förväntningar med uppmuntran så att elevernas självförtroende och förmågor stärks, och för att hon engagerar eleverna i intresseväckande problemlösning, ibland i samverkan med elever från annat land.”

Vera Lundström brinner för problemlösning i matematik. Med åren har hon skaffat sig en stor problemlösningsbank med problem på olika nivåer att ösa ur.

– När eleverna löser problem får de träna på att hitta olika metoder och inte bara ta en rak väg till lösningen. Efteråt kan vi diskutera hur de har gjort. Problemlösning är ett sätt att träna upp hjärnan och det har man nytta av hela livet.

Att arbeta med elever som samtidigt satsar på elitidrotten ser hon bara som positivt.

– De har tolv träningspass i veckan och då måste de vara fokuserade och strukturerade. I mitt ämne fungerar det jättebra.

Som matematiklärare tror hon det är viktigt att vara entusiastisk och bjuda eleverna på roliga uppgifter. Att ha tilldelats Ingvar Lindqvistpriset känns stort och spännande.

– Jag kunde nästan inte sova efter att jag fått beskedet.

Kontakt pristagare:
vera.lundstrom@umea.se

Att jag skulle få Ingvar Lindqvistpriset, det fanns inte på kartan. Det känns fantastiskt att någon uppskattar det man gör.

Hon tar med eleverna ut på äventyr

Elin Gädda. Foto: Fredrik Andersson.

Elin Gädda, Rälsen Norrviken, Sollentuna får priset i NO

”för att hon med verkliga utmaningar och äventyr utomhus tillsammans med eleverna väcker deras nyfikenhet och entusiasm för naturvetenskap”.

Elin Gädda är lärare för elever i förskoleklass till och med årskurs tre på grundskolan Rälsen Norrviken. Hon arbetar mycket aktivt med utomhus- och äventyrspedagogik. Målsättningen är att eleverna ska vara ute varannan fredag hela dagen oavsett väder. Maten lagas över öppen eld och det man jobbat med i klassrummet får nu följa med ut i naturen. Är det oväder och regnar blir det till att bygga vindskydd.

Ibland hittar Elin Gädda också på avancerade äventyr som eleverna får följa med på. Då lägger hon ner mycket jobb på att få till en hel liten historia som kan vara både spännande och lite läskig. Vid ett tillfälle började det med att eleverna fick ett brev från någon på en annan planet som behövde hjälp. Men det kan också vara tekniska experiment som att se om det går att bygga en konstruktion som kan hålla för ett ägg som tappas från hög höjd.

– Att jag skulle få Ingvar Lindqvistpriset, det fanns inte på kartan. Det känns fantastiskt att någon uppskattar det man gör. Jag känner mig både stolt och glad, säger Elin.

Kontakt pristagare:
elin.gadda@ralsen.se
070-397 83 79

Det finns gott om fritidsaktiviteter om man gillar musik, dans eller idrott. Men vi som gillar kemi och naturvetenskap, vad ska vi hitta på?

Naturvetenskap både i skolan och som fritidsintresse

Cristina Bernardez Marti.

Cristina Bernardez Marti och Jens Bjelvenmark, Gullmarsgymnasiet, Lysekil delar på priset i biologi/kemi

”för att de har skapat en unik lärmiljö inom den marinbiologiska spetsutbildningen i Lysekil. Genom att koppla biologi och kemi, inte bara till en naturvetenskaplig helhet utan även till kultur och samhälle, engagerar de eleverna till att lära mer. För att ytterligare skapa ett sammanhang finns en Science Club som blivit en mötesplats för alla med naturvetenskap som intresse.”

Cristina Bernardez Marti och Jens Bjelvenmark arbetar på en förhållandevis liten gymnasieskola där det finns både ett vanligt naturvetenskapligt program och en spetsutbildning med marinbiologi som inriktning.

– Till spetsutbildningen kommer elever från hela landet och det är lite speciellt eftersom de flyttar till Lysekil utan sina föräldrar. De är redan väldigt intresserade av ämnet och vi förvaltar bara det intresset, säger Cristina.

Jens Bjelvenmark.

På fritiden erbjuds eleverna bland annat att delta i en så kallad Science Club en gång i veckan. Jens Bjelvenmark är en av dem som tog initiativ till verksamheten för åtta år sedan.

– Det finns gott om fritidsaktiviteter om man gillar musik, dans eller idrott. Men vi som gillar kemi och naturvetenskap, vad ska vi hitta på? Torsdagar mellan fyra och sex är snudd på heliga nu, berättar han.

Vid Science Club har ungdomarna bland annat byggt olika former av undervattensfarkoster och utvecklat ett mätinstrument för att mäta havsströmmar tillsammans med Göteborgs universitet. Att vara två lärare som samarbetar gör det hela ännu roligare.

– Det är en lyx att få arbeta tillsammans. Sedan fyller vi också en social funktion och då är det bra att vi är lite olika, säger Jens.

Kontakt pristagare:
cristina.bernardezmarti@lysekil.se
0523-61 35 00

Kontakt pristagare:
jens.bjelvenmark@lysekil.se
070-629 57 92

 

Jag har så många kompetenta och omtyckta lärare omkring mig så lite chockad blev jag allt.

Med laborationer som naturlig del av undervisningen

Susanne Tegler. Foto: Emma Tegler.

Susanne Tegler, Gymnasieskolan Spyken, Lund, får priset i fysik

”för att hon med hjälp av eget material och laborationer knyter fysiken både till vardagliga problem och till aktuella händelser. Genom en noggrann planering kan hon på ett systematiskt sätt både utmana duktiga elever och hjälpa och entusiasmera de som har svårigheter.”

Susanne Tegler har uppenbarligen en mycket god relation med sina elever. Hon vill få dem att känna sig trygga i klassrummet och därmed våga ta sig an fysiken. De elever som hamnar efter bemödar hon sig om att fånga upp i ett mindre sammanhang för att upptäcka var svårigheten ligger.

I botten har hon en civilingenjörsutbildning i teknisk fysik. Efter examen arbetade hon 15 år inom telekomindustrin. Att hon sadlade om till lärare berodde bland annat på att hon ville komma närmare sina ämnen, matematik och fysik.

Laborationer och experiment är en naturlig del av hennes undervisning. Eleverna får till exempel undersöka om reaktionstiden ändras efter att man värmt upp. Dessutom får de lösa mer omfattande uppgifter två och två. Det kan bland annat handla om hur man håller elektronikkretsar varma under den kalla natten på månen.

Att få Ingvar Lindqvistpriset kom som en överraskning.

– Jag har så många kompetenta och omtyckta lärare omkring mig så lite chockad blev jag allt.

Kontakt pristagare:
susanne.tegler@lund.se

FAKTA Ingvar Lindqvistprisen

Kungl. Vetenskapsakademien utser mottagare av Ingvar Lindqvistprisen efter förslag från Akademiens kommitté för utbildning. Priset finansieras från och med 2023 av Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond. Varje år delas fyra lärarpriser ut inom ämnesområdena matematik, fysik, kemi, biologi, naturkunskap eller NO till lärare och lärarlag på grundskolan och gymnasiet. Varje pris består av 50 000 kronor i ett personligt pris till läraren/lärarlaget, och 50 000 kronor till lärarnas respektive skolor. Pengarna till skolan får användas till naturvetenskapliga aktiviteter och inköp av läromedel för de naturvetenskapliga ämnena. Priset har fått sitt namn efter en av Vetenskapsakademiens tidigare preses (ordförande), Ingvar Lindqvist.

Lärarna kommer att få ta emot priset vid Vetenskapsakademiens högtidssammankomst i närvaro av kungaparet 12 april. En särskild Ingvar Lindqvistdag med föreläsningar hålls 10 april. För mer information och anmälan, se under evenemang.

Kontakt:
Ulf Ellervik, ordförande i Akademiens kommitté för utbildning
ulf.ellervik@chem.lu.se
070-220 53 94

Presskontakt:
Eva Nevelius, pressansvarig vid Vetenskapsakademien
eva.nevelius@kva.se
070-878 67 63