Hon får Sjöbergpriset för att ha lagt grunden till vaccin mot cancer

En av pionjärerna bakom forskning som kan leda till utveckling av skräddarsydda vaccin för cancerbehandling är Catherine J. Wu, Dana-Farber Cancer Institute i Boston, USA. Hon tilldelas nu Sjöbergpriset på en miljon US dollar för sina insatser.

Årets Sjöbergpris belönar upptäckter kring hur kroppens immunsystem kan aktiveras och förmås att bekämpa cancer. De här upptäckterna gör det möjligt att ta fram vaccin som skräddarsys för att behandla varje patients unika tumör.

I en inte alltför avlägsen framtid kan vaccin av den här typen komma att erbjudas en stor grupp patienter med cancerformer som i dag kan vara svåra eller omöjliga att bota.

– Catherine Wu har varit oerhört viktig för att föra forskningen framåt inom fältet. Hon har spelat en avgörande roll för att man i dag på flera olika håll kan genomföra kliniska studier av cancervaccin mot melanom (hudcancer), bukspottkörtelcancer och lungcancer, säger Urban Lendahl, professor i genetik vid Karolinska Institutet och sekreterare för priskommittén.

Skapar måltavlor för immunsystemet

Sedan 1950-talet har det varit känt att kroppens immunsystem kan upptäcka, och i vissa fall även bekämpa tumörer. På basen av dessa insikter har en rad strategier tagits fram för att utveckla immunbaserade terapier mot cancer.

Catherine J. Wu har intresserat sig för små genetiska förändringar (mutationer) i cancercellerna som ger upphov till så kallade tumörneoantigener. Det rör sig om strukturer som immunförsvarets T-celler kan känna igen som främmande och attackera. Genom att sekvensera DNA från både friska celler och cancerceller kunde hon identifiera vilka tumörneoantigener patienten bar på. Hon lyckades därefter tillverka syntetiska kopior av dessa som injicerades som ett slags vaccin. I några av patienterna ledde det till att immunsystemets celler stimulerades att upptäcka och attackera tumörcellerna.

Genombrottet kom med en artikel i Nature 2017 som beskriver ett första försök där sex patienter med melanom vaccinerades. Sedan dess har både Catherine Wu och andra forskare arbetat vidare med tekniken. Men utvecklingen är ännu i sin linda vilket gör att forskningsanslaget på 900 000 dollar, som ingår som en del av Sjöbergpriset, kan komma till stor nytta för fortsatt forskning.

Mållös, men väldigt glad

– Jag är en stark förespråkare för medicinsk grundforskning och innovationer som uppstår ur sådan forskning. Min förhoppning är att pengarna från det här anslaget ska kunna stötta nya djärva och riskfyllda projekt som kan leda till omvälvande upptäckter som får genomslag i vården av patienterna, säger Catherine Wu som blev mycket positivt överraskad när hon fick beskedet om att hon tilldelats 2024 års Sjöbergpris.

– Jag är mållös, men väldigt glad. Jag är tacksam för erkännandet för egen del, men det är också ett erkännande av ett starkt forskarlag och samarbeten som helt förändrat situationen för patienterna. Det här är något vi har utvecklat tillsammans som en grupp.

Prismotivering

”för upptäckter rörande tumörneoantigen och kroppens immunsvar mot tumörceller som grund för utveckling av cancervaccin”.

FAKTA Pristagaren

Catherine J. Wu föddes 1966 i New York, NY, USA. Hon blev medicine doktor vid Stanford University School of Medicine, CA, USA 1994. Hon leder nu Division of Stem Cell Transplantation and Cellular Therapies vid Dana-Farber Cancer Institute, Boston, MA, USA. Hon är dessutom professor i medicin vid Harvard Medical School i Boston samt medlem av Broad Institute of MIT and Harvard, Cambridge, MA, USA.

Catherine J. Wu, Dana-Farber Cancer Institute

FAKTA Sjöbergpriset

Priset utdelas i samarbete mellan Kungl. Vetenskapsakademien och Sjöbergstiftelsen. Stiftelsen står även för finansieringen. Priset inrättades efter en donation av affärsmannen Bengt Sjöberg som gick bort i sviterna av cancer 2017, och ska gå till den eller de som gjort avgörande bidrag för cancerforskningen. Det uppgår till 100 000 US dollar i form av ett personligt pris och 900 000 US dollar i anslag till fortsatt forskning. 2024 års Sjöbergpris kommer att delas ut av kung Carl XVI Gustaf i samband med Akademiens högtidssammankomst 12 april. Prisföreläsningen hålls samma dag på Karolinska Institutet.

Kontakt

Experter

Urban Lendahl, professor i genetik vid Karolinska Institutet
urban.lendahl@ki.se
070-844 65 12

Hans-Gustaf Ljunggren, professor i immunologi vid Karolinska Institutet
hans-gustaf.ljunggren@ki.se
070- 533 46 99

Presskontakt

Eva Nevelius, pressekreterare, Kungl. Vetenskapsakademien
eva.nevelius@kva.se
070-878 67 63