Forskare, författare och översättare prisbelönade av Akademien

Vid sammankomsten 11 maj utsåg Vetenskapsakademien författaren Göran Rosenberg, översättarna Martin Gustafsson och Lars Hertzberg samt forskarna Patrik Thunström, Eva Hellström Lindberg och Marcus Wilhelmsson till pristagare.

Patrik Thunström

Edlundska priset 2022

Patrik Thunström, Uppsala universitet, tilldelas Edlundska priset 2022 på 100 000 kronor ”för nyskapande studier av elektronstruktursteori, speciellt avseende multikonfigurationseffekter och kvantmekanisk sammanflätning”.

Patrik Thunström, Uppsala universitet

Eva Hellström Lindberg Foto: Stefan Zimmerman

Hilda och Alfred Erikssons pris 2022

Eva Hellström Lindberg, Karolinska Institutet, tilldelas Hilda och Alfred Erikssons pris 2022 på 120 000 kronor ”för sin omfattande forskning som har lett till bättre vård och behandling av patienter med myelodysplastiskt syndrom”.

Eva Hellström Lindberg, Karolinska Institutet

Göran Rosenberg. Foto: Cato Lein

Letterstedtska författarpriset 2022

Göran Rosenberg tilldelas Letterstedtska författarpriset 2022 på 50 000 kronor ”för hans bok Rabbi Marcus Ehrenpreis obesvarade kärlek”.

Göran Rosenberg

Martin Gustafsson. Foto: Åbo Akademi

Letterstedtska översättarpriset 2022

Martin Gustafsson och Lars Hertzberg tilldelas Letterstedtska översättarpriset 2022 på 40 000 kronor ”för deras översättning av Filosofiska undersökningar av Ludwig Wittgenstein”.

Martin Gustafsson, Åbo Akademi

Lars Hertzberg, Åbo Akademi

M;arcus Wilhelsson. Foto: Chalmers tekniska högskola

Wallmarkska priset 2022

Marcus Wilhelmsson, Chalmers tekniska högskola, tilldelas Wallmarkska priset 2022 på 110 000 kronor ”för banbrytande forskning kring biomimetiska fluorescenta molekyler och deras nyttjande för utveckling av fluorescensbaserade studier av DNA och RNA”.

Marcus Wilhelmsson, Chalmers tekniska högskola