Akademien kommenterar Miljömålsberedningens delbetänkande

I ett yttrande till Miljödepartementet kommenterar Vetenskapsakademien Miljömålsberedningens delbetänkande Sveriges globala klimatavtryck.

Akademien skriver att de viktigaste förslagen i Miljömålsberedningens delbetänkande är att riksdagen föreslås besluta om ett långsiktigt klimatmål för Sveriges klimatpåverkan från konsumtion, och att målbanor för detta långsiktiga mål samt för den svenska exportens klimatnytta ska sättas.

Vetenskapsakademien menar också att delbetänkandet inte har klargjort på vilket sätt och i vilken grad förslagen kan bidra till minskade utsläpp utanför Sveriges gränser. Det har inte heller angett vilka alternativ som finns och framför allt inte hur förslagen relaterar till samt påverkas av de betydande förändringar av EU:s klimatpolitik som just nu pågår.

Akademien anser att förslagen inte bör genomföras utan en övertygande analys av dessa frågor.

Som obunden, icke-statlig organisation är akademien en välrenommerad remissinstans för i första hand forskningsrelaterade frågeställningar. I och med att Vetenskapsakademien omfattar alla forskningsområden kan frågor inom alla ämnesområden behandlas, samtidigt som komplexa frågor kan belysas ur många perspektiv.

Hitta fler remissvar under Nyheter