"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"

Kommittén för mänskliga rättigheter

Kommittén för mänskliga rättigheter består av representanter från Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien och Svenska Akademien.

Kommitténs uppgift är att följa situationen för vetenskapliga forskare världen över som utsätts för skilda former av rättsövergrepp. Kommitténs arbete är baserat på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och andra internationella konventioner. Arbetet bedrivs självständigt bl.a. med utgångspunkt i specifika fall och frågor som uppmärksammats av nätverkets sekretariat.

Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien och Svenska Akademien tillhör genom denna gemensamma kommitté ett internationellt akademinätverk, The International Human Rights Network of Academies and Scholarly Societies, som har sitt sekretariat vid National Academy of Sciences i Washington D.C., USA.

Läs mer om International Human Rights Network of Academies and Scholarly Societies

Kommittén uppmärksammas av det internationella nätverket på aktuella fall där forskare, läkare, jurister med flera kränks vad gäller de mänskliga rättigheterna. Ofta rör det sig om fängslande på oklara grunder, att sjukvård nekas under fängelsevistelsen, att kontakt med advokat och familj försvåras och att politiska fångar hålls fängslade med vanliga kriminella. Kommittén agerar då genom att skriva brev till berörda statschefer i de aktuella länderna.

Aktuella fall som kommittén uppmärksammat

Stöd för KI-forskaren Ahmadreza Djalali

2017-02-27 I ett brev till ledare i Iran uttrycker kommittén stöd för att KI-forskaren Ahmadreza Djalali, som sitter fängslad i Evin-fängelset i Iran sedan april 2016, skall friges. Man är också mycket oroad över Djalalis hälsa då han hungerstrejkar igen. Kommittén uppmanar Iranska myndigheter att se till att fängelsevistelsen följer FN:s regler för behandling av fångar (Nelson Mandela Rules) i synnerhet att han tas ut ur isoleringscell, får kommunicera regelbundet med sin advokat och familj och förses med tillgång till all nödvändig sjukvård.

Läs hela brevet (pdf)

Internationella akademinätverket uttrycker oro inför USA:s inreseförbud

2017-02-03 Kommittén stöder uttalandet från The International Human Rights Network of Academies and Scholarly Societies där de uttrycker oro inför president Donald Trumps presidentorder om inreseförbud från vissa länder. Forskning idag bygger på att internationellt utbyte och samarbete är möjligt och man är orolig över hur presidentordern påverkar detta.

Läs hela uttalandet (pdf)

Ny kritik mot akademikers svåra situation i Turkiet

2016-09-09 Det internationella nätverket The International Human Rights Network of Academies and Scholarly Societies uppmärksammar i ett nytt uttalande de förtryckande åtgärder som vidtagits mot akademiker i Turkiet. Det är det tredje uttalandet i år från nätverket angående situationen i Turkiet och man uttrycker en stor oro för den allt svårare situationen för akademiker i landet.

Läs hela uttalandet (pdf) 

Stöd för akademisk frihet i Turkiet

2016-08-30 I ett nytt brev uppmanar kommittén turkiska myndigheter att respektera forskares grundläggande rättigheter. Kommittén uppmanar också den turkiska regeringen att se till att alla åtgärder som vidtas i säkerhetssyfte är förenliga med Turkiets skyldigheter enligt internationell lagstiftning om de mänskliga rättigheterna.

Läs hela brevet (pdf)

Stöd till turkiets akademiker

2016-04-26 Komittén uttrycker återigen stöd för uttalandet av The International Human Rights Network of Academies and Scholarly Societies om den senaste utvecklingen i Turkiet som involverar turkiska akademiker. Denna gång i ett brev ställt till Turkiets premiärminister.

Läs hela brevet (pdf)

Stöd till tre professorer som fängslats i Turkiet

2016-04-08 I ett brev till Turkiets premiärminister uttrycker kommittén sitt stöd för tre professorer som fängslats i Turkiet. De har fängslats på grund av misstankar om terrorism efter att har skrivit under en petition som kritiserar den militära kampanjen i sydöstra Turkiet och efterlyser ett återupptagande av fredsprocessen.

Läs hela brevet (pdf)

Kommittén stödjer det internationella akademinätverkets uttalande om utveckingen i Turkiet

2016-02-15 Kommittén har i ett brev till Turkiets ambassad i Sverige uttryckt sitt stöd till ett uttalande av The International Human Rights Network of Academies and Scholarly Societies om den senaste utvecklingen i Turkiet som involverar turkiska akademiker.

Läs hela brevet (pdf)

Mer information och tidigare uttalanden på nätverkets webbplats

Symposium våren 2015

Kommittén för mänskliga rättigheter arrangerade 25–26 maj 2015 ett symposium på KVA och på Svenska akademien: Human rights: Constitutive moments, intellectual practices and shifting global contexts.

Läs mer om symposiet i kalendariet

Kontakt

Cecilia Herbst
Sekreterare
Tel: 08 673 96 19
cecilia.herbst@kva.se

Ledamöter i Kommittén för mänskliga rättigheter